Flere artikler fra

NPK 568 treff

Ljøsne skule

Utan noka form for sentralt vedtak om å fjerne små skular har kommunar i Noreg lagt ned 1.390 grunnskular sidan 1986. Senterpartiet tar sin del av ansvaret. 
Vis flere