Flere artikler fra

Ole Ramshus Sælthun 705 treff

Bermålsviki

Bermålsviki blir peika ut som den mest aktuelle lokasjonen for kai i ei kaiutgreiing for Lærdal som politikarane har fått på bordet. Godshamn og cruisehamn blir tilrådd lagt bort i denne omgang. 
Folkemøte om Håbakken

Om du ikkje kan koma på folkemøtet om pelletsfabrikken på Håbakken onsdag kveld, har du sjanse til å sjå det her.
Hemsdalsfjellet skal vera hovudveg for næringstransport

Regjeringa og støttepartia satsar på både rv. 7 og rv. 52 – dei to vegane skal vera hovudvegar for kvar sine føremål. Også E16 skal ha ein viktig funksjon; med andre ord skal alle gjerast til lags.
Jan Geir Solheim

Rolla Lærdal har hatt i hundrevis av år som knutepunkt står på spel når regjeringa i dag legg fram si innstilling i valet mellom Hemsedalsfjellet og Hardangervidda. Sjå direktesending frå pressekonferansen her!
Jan Heggheim

Både nå r det gjeld folketalsutvikling, næringsstruktur og utviklinga i reiselivet ser det bra ut for Aurland sitt vedkomande. Meir blanda bilete er det for Lærdal.
Vis flere