Flere artikler fra

Porten.no 88 treff

Kva er meininga mi verdt?

LEIAR: Akkurat det er det nok mange som sit rundt om i det ganske land og tenkjer etter at reformplanane for kommunane vart lagt fram denne veka. 
Erdal og Håbakken

Det har vorte mykje støy rundt planane om pelletsfabrikk og forbrenningsanlegg i Håbakken og hamn i Erdal. Noko som på ingen måte bør koma overraskande på dei fremste entusiastane.
Vis flere