Søk etter tag

Årdal vidaregåande skule 36 treff

Protestvise mot fråværsregel

Ei ny teneste tilbyr skuleelevar fråværsattest på nett etter videokonsultasjon med lege. Helsedirektoratet kan ikkje seie om tenesta er lovstridig, men skal sjå på saka.
Vis flere