Søk etter tag

Landbruk 115 treff

Kortreist mat frå gard til fat

Raudt Sogn og Fjordane vil av omsyn til mattryggleik og miljøet auke den statlege stønaden til alle matproduserande bønder, og spesielt til små og mellomstore bruk, skriv Anders Hamre Sveen, nestleiar i Raudt Sogn og Fjordane
Vis flere