Søk etter tag

Landbruk 100 treff

– Dyrking av jordbær har kjempepotensiale

Medan fleire av nabobygdene har gjort god butikk av bær- og fryktdyrking har ikkje Aurland satsa på dette landbruket i særleg grad. Potensialet kan vera stort.
Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag Anders Felde.

Anders Felde held fram som leiar, det same gjer Kari Sigrun Lysne frå Lærdal som styremedlem og Ole Bjarne Hovland frå Årdal som 1. vara.
Tomt

Etter at Arne Sanden og Iren Lysne fekk avslag på å frådela ei tomt til bustad som ifølgje søknaden består av grus og grov elvegrande, syner dei i ein klage til at kommunen såg stort på jordvernet  då Håbakken 2 vart omregulert.
Vis flere