Søk etter tag

Landbruk 80 treff

Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag.

Fleire stader rundt om i landet blir det no arrangert folkemøte der landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leiaren i Bondelaget Lars Petter Bartnes møtest for å diskutera den nye jordbruksmeldinga. 
Sogn Jord- og Hagebruksskule

Midt på svartaste vinteren kjear geitene på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Dermed startar også mjølkesesongen som er grunnlaget for geitosten Aurland er så kjent for. 
Jari Sander

Renoveringa og utbygginga av Sogn Jord- og Hagebruksskule byrjar å gi godt synlege resultat; nytt kjøken er oppe og går og skjelettet av mellombygget mellom internatet og undervisningsbygget er kome opp.
Sau ved Tyin

Oppslutninga om norsk mat er større enn nokon gong tidlegare. I ei ny undersøking svarar 57 prosent at dei alltid vel norsk mat i butikken om det er mogleg.
Vis flere