Søk etter tag

Landbruk 89 treff

Kyr

Det ligg an til harde slag når jordbruksmeldinga til regjeringa skal finne si endelege form i næringskomiteen på Stortinget. Beitande kyr på bygda kan få ei viktig rolle.
Bål

Bønder og støttespelarar i heile landet protesterte mot regjeringa si nye landbruksmelding med bål- eller vardebrenning tysdag. Med eit gigantisk bål på elvegranden i Lærdal utviste lokale bønder si misnøye.
Jon Georg Dale deltok på det opne møtet til Sogn og Fjordane Bondelag.

Ubalansert og historielaust, seier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om bålbrenninga i regi av Norges Bondelag.
Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Tysdag 31. januar tenner bønder over heile landet bål som eit varsel om at jordbruksmeldinga til regjeringa fører matproduksjonen i feil retning.
Geit

Stadig fleire geitekje endar opp på middagsbordet, men framleis blir svært mange nyfødde kje avliva i staden for å bli brukt til mat.
Landbrukspolitikk på ville vegar

KOMMENTAR: Landbruksmeldinga som er lagt fram av landbruksministeren gjev få moglegheiter for ein auka vekst i norsk matproduksjon. Sjølv om meldinga går fleire steg, så er dette steg som bevegar seg bort frå grunntankane i den norske modellen.
Vis flere