Søk etter tag

Næringsliv 390 treff

– Dyrking av jordbær har kjempepotensiale

Medan fleire av nabobygdene har gjort god butikk av bær- og fryktdyrking har ikkje Aurland satsa på dette landbruket i særleg grad. Potensialet kan vera stort.
Fabrikksjef ved Norsun, Steinar Talle.

Både bustadeigarar og bedrifter står i kø for å få solceller på taket. I fjor blei solkraftkapasiteten i Noreg nesten firedobla. 
Bermålsviki

Bermålsviki blir peika ut som den mest aktuelle lokasjonen for kai i ei kaiutgreiing for Lærdal som politikarane har fått på bordet. Godshamn og cruisehamn blir tilrådd lagt bort i denne omgang. 
Hemsdalsfjellet skal vera hovudveg for næringstransport

Regjeringa og støttepartia satsar på både rv. 7 og rv. 52 – dei to vegane skal vera hovudvegar for kvar sine føremål. Også E16 skal ha ein viktig funksjon; med andre ord skal alle gjerast til lags.
Jan Heggheim

Både nå r det gjeld folketalsutvikling, næringsstruktur og utviklinga i reiselivet ser det bra ut for Aurland sitt vedkomande. Meir blanda bilete er det for Lærdal.
Vis flere