Søk etter tag

Økonomi 270 treff

Pengar

Kor lang tid tar det før vi ser fruktane av dei over 20 milliardar kronene som vart investert i skattekutt der 49 % gjekk til Noregs 5 % aller rikaste? spør Sindre Hornnes i fylkesstyret i AUF Sogn og Fjordane.
Annike Vanberg

Annike Vanberg (SV) reagerer kraftig på svaret ho fekk frå administrasjonen då ho stilte spørsmål om kva praksisar og føringar som finst for heimekontor og reisetid hjå dei øvste administrativt tilsette.
Fylkesmannen ber departementet vurdera lønsføringane etter brannen

– Brannen i Lærdal var ei svært spesiell hending, skapte eit stort press på kommunen og det var behov for å ta raske avgjerder. Det er stundom krevjande å vurdera kvar skiljet mellom kva som er ekstraordinært og ikkje går, seier seniorrådgjevar Marit Lunde hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Sogndal by night

Bustadprisane auka med 12 prosent i fjor. På grunn av den låge renta tyder det meste på at norske bustader stig nesten like mykje i verdi i år.
Vis flere