Søk etter tag

Økonomi 290 treff

Opna for å bruke av Tommy-kontoen

I år er det 20 år sidan Tommy Øren gjekk frå Årdalstangen til Sogndal. Den småpene overgangssummen har sidan stått urørt.
Nettleiga i fjordfylket er urimeleg høg

KRONIKK: Tilgang på rein energi er ein av dei store føremonene Sogn og Fjordane har framfor andre fylke. Energi er ein av bærebjelkane i næringsutviklinga.
Egil Mundal

- Det blei eit godt år for oss i 2016. Spelarsal løftar omsetnad og resultat, slik at me kan ta nye utviklingssteg i åra som kjem, seier styreleiar Tor Arne Næss.
Vis flere