Søk etter tag

Politikk 482 treff

Kva er meininga mi verdt?

LEIAR: Akkurat det er det nok mange som sit rundt om i det ganske land og tenkjer etter at reformplanane for kommunane vart lagt fram denne veka. 
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Åtte nye storkommunar bli slegne saman der minst ein av partane er mot samanslåing – Det stadfesta regjeringspartia og støttepartia i ei pressekonferanse onsdag morgon.
Vis flere