Søk etter tag

Politikk 567 treff

SV gjev full støtte til bøndene

MEINING: Norske bønder protesterer mot regjeringa sin manglande vilje til å komme dei i møte i jordbruksforhandlingane.
Skulen vår treng ei ny regjering  

KRONIKK: Vi har nok alle eit oppriktig mål om å skape den beste skulen for elevane våre. For å klare det, må lærarane få meir tid til elevane, oppfølginga må komme tidlegare i skulen, og helsesøstera må få lov til å gjere jobben sin når elevar slit i kvardagen.
Vis flere