Søk etter tag

reiseliv 106 treff

Klimaet kler av skianlegga

Naturleg snø kan bli ei sjeldan luksusvare for mange vintersportsstader dei komande åra. Verst blir det for små skianlegg på Vestlandet.
Fjordturistar gull verdt

Høge fjell og djupe fjordar får utanlandske turistar til å opne lommeboka. Reiseselskapet Fjord Tours har meir enn dobla omsetninga dei siste åra. 
Turistar ved Kjosfossen i Flåm.

Vestlandsforsking har fått utarbeidd framskrivingar for naturlege snøforhold og vilkår for kunstsnøproduksjon ved dei fleste norske alpinanlegg for åra 2030, 2050 og 2080.
Lokalt reiseliv vil spleisa på reiselivslærlingar

Fleire reiselivsbedrifter og vidaregåande skular i Aurland og Voss ønskjer å samarbeida om reiselivslærlingar. Målet er å utvikla ein ny lokal profil på lærlingordninga i reiseliv allereie til hausten.
Vis flere