Søk etter tag

reiseliv 98 treff

Temakveld for reiselivet

Mangel på aktivitetar og opplevingar har vore ein bremsekloss for turismen på Leikanger. Det ønskjer lokale krefter å gjere noko med.
Helgaturen: Hjelle-Avdalen-Gravdalen. Galleri

No skal det bli lettare for turistar å finne fram til lokale naturperler. Neste år kan norske kommunar få sitt finaste friluftslivsområde omtala i vegboka til NAF. 
Samarbeider om fjellturistar

Valdres, Hallingdal og Gudbrandsdalen går saman for å sørgje for at fleire utanlandske turistar besøkjer regionen. 
Vis flere