Søk etter tag

Sogn LMS 8 treff

Lærdal sjukehus.

Som venta sa kommunestyret i Årdal ja til å fortsetta samarbeidet om Sogn lokalmedisinsk senter. 
Naudnett

Sjølv om naudnettet har vore oppe og i bruk ei stund er det først i dag at systemet kan nyttast fullt ut av helsepersonell - det vart feira på Sogn lokalmedisinske senter.