Søk etter tag

Statens vegvesen 109 treff

– Har felles interesse av å flytta kontrollstasjonen

Det vil kosta mellom 20 og 30 millionar kroner i følgje Jan Geir Solheim, men må til, meiner lærdalsordførar: – Både Lærdal kommune og Statens Vegvesen meiner kontrollstasjonen bør flyttast, seier han.
Ny kontroll, nye brot

To fekk bruksforbod og éin vart avskilta i kontroll på Håbakken.
Kolonnekøyring ved Borlaug.

Torsdag var Statens vegvesen på plass ved Borlaugkrysset for å sjekke om tungtransportsjåførar følgde anbefalingane i det dårlege vêret. Det kan ha bidrege til at vegane var opne. 
Vis flere