Søk etter tag

Utdanning 86 treff

Sogn Jord- og Hagebruksskule

Midt på svartaste vinteren kjear geitene på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Dermed startar også mjølkesesongen som er grunnlaget for geitosten Aurland er så kjent for. 
Jari Sander

Renoveringa og utbygginga av Sogn Jord- og Hagebruksskule byrjar å gi godt synlege resultat; nytt kjøken er oppe og går og skjelettet av mellombygget mellom internatet og undervisningsbygget er kome opp.
Vis flere