Søk etter tag

Utdanning 99 treff

Styrar i Uravegen barnehage Anne Jevnaker.

Regjeringa ønskjer at barn skal kome «tettare på realfag» allereie i barnehagen. Dei som jobbar i barnehagane meiner derimot at barna allereie er det gjennom leiken.
Protestvise mot fråværsregel

Den omstridde fråværsgrensa ser ut til å ha hatt større effekt i vidaregåande skule enn regjeringa håpa på. 
Vis flere