ELDREHELSE: Alderdommen er ein fase der mange opplever helsesvikt og tap av evna til å ta vare på seg sjølve. Illustrasjonsfoto. 
ELDREHELSE: Alderdommen er ein fase der mange opplever helsesvikt og tap av evna til å ta vare på seg sjølve. Illustrasjonsfoto. 

100.000 eldre slit med depresjon

Over 100.000 eldre nordmenn slit med angst og depresjon. Rundt halvparten av dei har ikkje vore plaga av dette tidlegare i livet.

  • Endret

Endringar i livssituasjonen når ein blir eldre, kan vere med på å utløyse depresjon, fortel medisinprofessor Knut Engedal til VG. Han har alderspsykiatri som sitt kompetanseområde.

– Alderdommen er ein fase der mange opplever helsesvikt og tap av evna til å ta vare på seg sjølve. Tap av jobb kan du førebu deg på, eg trur ikkje det er hovudårsaka til at eldre er deprimerte. Men det er tungt å oppleve tap av ektefelle, og endå tyngre er tap av barn. Det er også tungt å oppleve tap av sosialt nettverk, og ved helsesvikt misser du evna til sjølvhjelp, seier Engedal.

Menn over 85 utgjer den største gruppa i sjølvmordsstatistikken. I den aldersgruppa er sjølvmordsrisikoen fem gonger høgare for menn enn for kvinner.

– Det ligg føre ulike idear om kvifor eldre menn tar sitt eige liv. Den generelle meininga er at det kjem av depresjonar og ulækjelege kroniske, somatiske lidingar, seier Engedal.  

Til toppen