SAMSTEMDE: Fylkesordførar Jenny Følling i Sogn og Fjordane og Anne Gine Hestetun i Hordaland er einige i at Vestland skal vera det nye namnet når dei to fylka blit til eitt i 2020.
SAMSTEMDE: Fylkesordførar Jenny Følling i Sogn og Fjordane og Anne Gine Hestetun i Hordaland er einige i at Vestland skal vera det nye namnet når dei to fylka blit til eitt i 2020. (Bilde: Birthe Johanne Fredheim Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Å Vestland, Vestland: No må du læra deg seks nye fylkesnamn

Her får du lista alle som verdset allmennkunnskap må setta seg ned å pugga. I dag kom regjeringa med sitt forslag til namn på våre seks nye fylke.

Oslo/Leikanger: Regjeringa har i dag avgjort at dei føresler Vestland som namn på det nye fylket etter samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane i 2020. Fem andre fylke vart òg omdøypte før dei komande ekteskapa.

– For å legga til rette for ei smidig gjennomføring av samanslåingane, bør dei nye fylkesnamna fastsettast så raskt som råd, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i ei pressemelding på heimesida til regjeringa.

Det er Stortinget som formelt sett har det siste ordet i saka.

Dette er dei nye namna du må læra deg:

  • Agder fylkeskommune (Vest-Agder og Aust-Agder)
  • Innlandet fylkeskommune (Oppland og Hedmark)
  • Viken fylkeskommune(Buskerud, Akershus og Østfold)
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Vestland fylkeskommune (Hordaland og Sogn og Fjordane)
  • Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane er glade for tilrådinga frå kommunalminister Mæland. Begge fylka gjekk inn for Vestland som det føretrekte namnet.

– Dette er me veldig glade for. Eg trur det nye namnet kan vera med å byggja ein identitet for vestlandsfylket. Eg legg til grunn at Stortinget følgjer tilrådinga frå departementet når dei gjer det endelege vedtaket før sommaren, seier fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling.

– Dette er eit namn som har stort potensial, og som det er brei oppslutnad om, seier fylkesordførar i Hordaland, Anne Gine Hestetun.

Til toppen