NY KLATREPARK: Tidlegare i år vart den over 30 år gamle musikkpaviljongen i Øvre Årdal reven. Om under eit år vil det stå ein splitter ny klatrepark her. Foto: Truls Grane Sylvarnes. 
NY KLATREPARK: Tidlegare i år vart den over 30 år gamle musikkpaviljongen i Øvre Årdal reven. Om under eit år vil det stå ein splitter ny klatrepark her. Foto: Truls Grane Sylvarnes. 

Alt i boks – no kjem det klatrepark her

Alle brikkene er no på plass. No skal klatreparken setjast opp der musikkpaviljongen stod. 

Øvre Årdal: Det har lege i planane lenge, men først no kom det grøne lyset på at det vert sett opp ein klatrepark der musikkpaviljongen stod i Øvre Årdal. 

Går alt som planlagt, kan ungane svinge seg rundt i den nye klatreparken ei veke etter skulestart neste år, fortel idrettskonsulent Arne Hovland i Årdal kommune. 

– Sjølve grunnarbeidet til parken vil bli sett i gang i slutten av april, med endeleg ferdigstilling veka etter skulestart hausten 2017. Årsaka til at det er så lang tid mellom oppstart og ferdigstilling er at alle elementa i parken vert målsydd til plassen ut frå terreng og omgjevnader, fortel han. 

Eit populært tiltak

Dei siste åra har det kome til mange nye klatreparkar rundt om i fylket. Berre dei siste veke har det opna to i Sogndal kommune. 

Artikkelen held fram under biletet.

Dette er eit samarbeidsprosjekt der store deler av kostnadene vert dekka av Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane og gjennom tippemidlar for nærmiljøanlegg.

– Produsenten har vore fullt oppteken dei siste åra, samstundes som Årdal kommune har måtta gjere dei naudsynte avklaringar internt og eksternt for å kome i posisjon til å reise denne parken, seier Hovland.

Innspel frå ungar

Allereie tilbake i desember 2014 fortalte Porten.no at det kunne koma klatrepark der som musikkpaviljongen stod. Tidlegare i år vart paviljongen jamna med jorda. Då hadde han stått i 30 år i all slags vêr. Paviljongen var allereie stengt av fordi det var farleg å opphalde seg der. 

Artikkelen held fram under biletet.

STENGT AV: Etter å ha stått 30 år i all slags vêr var dagane talte for paviljongen, som vart reven tidlegare i år.
STENGT AV: Etter å ha stått 30 år i all slags vêr var dagane talte for paviljongen, som vart reven tidlegare i år.

No skal området på nytt fyllast med aktivitet i form av ein klatrepark til rundt 650.000 kroner. 

– Utforminga på parken er eit resultat av at born har vorte utfordra på korleis dei ser føre seg eit attraktivt og spanande leikemiljø skal utformast. Stolpane er forma som blyantar, og så breier klatretaua seg ut mellom desse. Tanken bak prosjektet er eigenstyrd trening med fokus på styrke og balanse, samt ikkje minst leik og moro, held Hovland fram. 

Ideell plassering

Når det gjeld plasseringa av klatreparken akkurat her, så er det to grunnar til det. Det eine er nettopp å erstatte musikkpaviljongen med ny aktivitet. Det andre er at klatreparken då vil ligge midt mellom ungdomsskulen, idrettsanlegget og friluftsbassenget. 

– Me ser fram til ferdigstilling og mykje aktivitet i denne parken.

Til toppen