I RUTE: Arbeidet med å få klar Filefjelltunnelen til den planlagte opninga i oktober er i rute, melder Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.
I RUTE: Arbeidet med å få klar Filefjelltunnelen til den planlagte opninga i oktober er i rute, melder Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

Alt i rute slik at du kan køyre gjennom Filefjelltunnelen i oktober

Arbeidet går som planlagt. Det betyr at du kan køyre gjennom Filefjelltunnelen i oktober.

Filefjell: – Arbeidet med klargjering av tunnelen har så langt gått bra, og me er i rute. Mesta Elektro har fått opp lys og ventilasjon, og denne veka starta asfaltering av topplaget i tunnelen. Det vil bli opna for trafikk tidleg i oktober, seier byggjeleiar Harald Stadheim på E16 Varpe bru-Smedalsosen i ei pressemelding.

TIDLEG OKTOBER: Vert tunnelen opna for trafikk, seier byggjeleiar Harald Stadheim.
TIDLEG OKTOBER: Vert tunnelen opna for trafikk, seier byggjeleiar Harald Stadheim.

Den lengste delstrekninga på E16 Filefjell nærmar seg dermed opning, og hovudentreprenør Hæhre er i gang med den siste finpussen langs vegen, utbetring av kryss og montering av benkar på busshaldeplassen i Tyinkrysset.

Ordførarne frå dei to vertskommunane Vang og Lærdal har alt vore i møte med Statens vegvesen for å planlegge opningsseremonien.

– Datoen er ikkje spikra enno, men det vil me kome tilbake med så snart det er avklart, seier Stadheim.

Topp moderne belysning

Tunnelen har fått siste nytt innan led-belysning, slik at den føles lys og romsleg å køyre gjennom. Lysa går i straumsparemodus når det ikkje er bilar i tunnelen, og dei blir aktivert med sensorar når bilar kjem inn mot tunnelen.

Artikkelen held fram under biletet.

TOPP MODERNE: Tunnelen får det siste innan led-belysning, fortel Terje Adolfsen, kontrollingeniør på elektroarbeidet i tunnelen.
TOPP MODERNE: Tunnelen får det siste innan led-belysning, fortel Terje Adolfsen, kontrollingeniør på elektroarbeidet i tunnelen.

Elektroarbeidet starta i januar, og no er kilometervis med kablar trekt. Dessutan er lys, naudtelefonar og anna kommunikasjonsutstyr mot Vegtrafikksentralen montert.

Den 5,8 kilometer lange tunnelen vil ha siste skrik innan led-belsyning. Det vil gjere at tunnelen kjennest lys og romsleg. Lysa går også i straumsparemodus når det ikkje er bilar i tunnelen.

Vintersikker veg over heile strekninga

Etter alt er ferdig montert, skal systema gjennom ein periode med testing opp mot Vegtrafikksentralen. Så skal det gjennomførast brannøving før tunnelen kan sikkerheitsgodkjennast og opnast for trafikk.

Artikkelen held fram under biletet.

TYINKRYSSET: På busshaldeplassen i Tyinkrysset blir det no pynta opp, mellom anna med benkar i granitt.
TYINKRYSSET: På busshaldeplassen i Tyinkrysset blir det no pynta opp, mellom anna med benkar i granitt.

Ein mindre kontrakt på støytiltak ved nokre hus og hyttar og oppføring av toalettbygg ved Grøna Bru er også ute på anbod. Der vil arbeidet starte opp rett over sommarferien.

– Me ser fram til å opne heile delstrekning Varpe-Smedalsosen for trafikk før vinteren set inn. Då har me vintersikker veg over heile høgfjellstrekninga på Filefjell, seier Stadheim.

Til toppen