Anda om Sogn barnevern

Louis Anda: – Ein kan ikkje setja nokon til å gjenreisa tilliten til Sogn barnevern som samstundes er under etterforsking for uaktsomt drap. Det er berre i Sogndal ein får til noko slikt.

Anda strekar under han er klar over at leiinga i Sogn barnevern er under etterforsking, altså ikkje domfelte, men meiner likevel kommunen bommar.

– At leiinga for Sogn barnevern blir granska i ei så alvorleg sak og samstundes skal vera med og byggja opp tillit til den same eininga blir fullstendig feil. 

Til toppen