INNSTILLT: Anders Felde frå Byrkjelo er innstillt som ny leiar i Bondelaget.
INNSTILLT: Anders Felde frå Byrkjelo er innstillt som ny leiar i Bondelaget. (Foto: privat)

Anders innstilt som første leiar i Vestland Bondelag. Årdøl blir med han i styret

- Vi i valnemnda er svært nøgde med at noverande fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag takkar ja til å vere vår kandidat til vervet som leiar i Vestland Bondelag, seier leiar i valnemnda Kjell Humlestøl.

Vestland: –Anders Felde har gjennom vervet som fylkesleiar i Sogn og Fjordane vore ei tydeleg røyst på vegne av ulike produksjonar og bruksstorleikar, held Humlestøl framtil ei pressemelding.

Han har stor kunnskap om dei landbrukspolitiske samanhengane, og eit pågangsmot som vil kome godt med i viktig arbeid som leiar i Vestland Bondelag. 

– Vi har hatt eit godt samarbeid og ein god dialog i valnemnda, seier Humlestøl vidare.   

Hordaland-leiaren på andre plass

Noverande leiar i Hordaland Bondelag Peder Nernæs har takka ja til å ta på seg det viktige vervet som nestleiar i Vestland Bondelag. 

Nernæs driv med mjølke- og kjøtproduksjon og har sagbruk på Mundheim i Kvam Herad i Hardanger.

Styret 

  • Kari Sigrun Lysne, Lærdal
  • Marianne Nordhus, Kvinnherad
  • Ole Bjarne Hovland, Årdal
  • Knut B. Hauso, Ullensvang
  • Gry Ingvild Agjeld, Stryn
  • Linda Kristin Oppedal, Sunnfjord
  • Lars Bø, Voss

Vara

  • 1. vara: Olav Myhr, Alver
  • 2. vara: Nils Magne Gjengedal, Gloppen
  • 3. vara: Kjersti Hjelmeland, Kvinnherad / Jørund Kvestad, Ullensvang

Nestleiarvervet vil vere eit viktig verv, når fylkesstyret skal skape aktivitet og få fokus på landbruk i eit geografisk svært stort område, held Kjell Humlestøl fram.

Valnemnda innstiller på følgjande styremedlemer i styret for Vestland Bondelag.

Årdøl med i styret

Ole Bjarne Hovland frå Årdal er med i det nye styret.

 Sjå heile styret i faktakboksen. 

Vala vert gjennomført i Skipingsmøtet til Vestland Bondelag torsdag den 12. november.  

Grunna situasjonen med koronaviruset vil møtet verte gjennomført digitalt. 

– Dette er ikkje ein iedeell situasjon når to fylkeslag skal slå seg saman.  Det absolutt beste hadde vore å kunne møtast fysisk, men med dagens oppadgåande smittetal for korona vil det ikkje vere mogleg, seier leiaren i valnemnda.

Til toppen