SAMSTEMTE: Aleksander Øren Heen (Sp), Hilmar Høl (Ap) og nestleiar Andreas Bakken ved Årdal Kjemiske Fagforening, har alle demonstrert mot Acer.
SAMSTEMTE: Aleksander Øren Heen (Sp), Hilmar Høl (Ap) og nestleiar Andreas Bakken ved Årdal Kjemiske Fagforening, har alle demonstrert mot Acer.

Ap-landsstyret stemte for ACER – sterke reaksjonar i Årdal

– Og eg som trudde Ap var ein god alliert når det gjaldt kraft og nasjonal styring over energiressursane våre, seier Aleksander Øren Heen.

Årdal: Eit fleirtal på landsstyret til Arbeidarpartiet går inn for at Norge sluttar seg til Acer, energibyrået til EU. Dersom stortingsgruppa gjer det same, vil Arbeidarpartiet vera med å  sikra regjeringa fleirtal i saka.

Samtidig som partiet gav sitt EU-ja, stiller dei òg krav om at det skal vera norsk kontroll over vassressursane.

Vonbrot i Årdal

I februar tok industriarbeidarar frå Årdal turen til hovudstaden for å demonstrera mot ACER. Den lokale skepsisen har vore stor, både frå politisk hald og frå dei fagorganiserte.

– Me har nett fått beskjeden. Me er skuffa over vedtaket og er redde for den prisoppgangen som er spådd, seier nestleiar Andreas Bakken i Årdal Kjemiske Fagforening til NRK.

Også Aleksander Øren Heen (Sp) er skuffa.

– Og eg som trudde Ap var ein god alliert når det gjaldt kraft og nasjonal styring over energiressursane våre, skriv han i eit innlegg på si eiga Facebook-side.

Han meiner det er naivt å tru at det ikkje medfører tap av sjølvråderetten å slutta seg til energibyrået.

Ap vil stilla ei rekkje krav

Blant krava Ap stiller før dei kan bli med på det europeiske energisamarbeidet, finn me mellom anna desse punkta:

  • Det skal vera nasjonal kontroll over vasskraftressursane
  • Minst to tredelar av vasskrafta skal vera offentleg eigd
  • Norsk fornybar kraft skal bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Norske styresmakter skal avgjera om det skal byggast fleire utanlandskablar.

– Eg er optimistisk med tanke på å få innfridd desse krava, på grunnlag av dei forhandlingane som pågår i Stortinget, sa partileiar Jonas Gahr Støre på ein pressekonferanse tidlegare i dag.

Til toppen