NY KVARDAG: Øyvind Ness, sjef for lakkavdelinga på Skadesenteret Sogn, trur dei vil få ein heilt ny arbeidskvardag når utbygginga på Kaupanger er ferdig vinteren 2019.
NY KVARDAG: Øyvind Ness, sjef for lakkavdelinga på Skadesenteret Sogn, trur dei vil få ein heilt ny arbeidskvardag når utbygginga på Kaupanger er ferdig vinteren 2019. (Foto: Halvor Farsund Storvik)

Arbeidsfolka her gler seg til storutbygging for 25 millionar

Eit utvida skadesenter og eit nytt stort dekkhotell er under bygging på Kaupanger. Dei tilsette ser fram til meir tumleplass og ein lettare arbeidskvardag.

Kaupanger: – Det er kjempegreier for oss som har vore her så lenge. Då held me ut i tjue år til, seier Øyvind Ness, sjef for lakkavdelinga på Skadesenteret Sogn.

STORE DIMENSJONAR: Dekkhotellet ser du til venstre i biletet, medan det grå tilbygget på motsett side til høgre utgjer utvidinga av skadesenteret. På baksida kjem det ny parkering. Uteområdet vil òg få eit løft.  Foto: Illustrasjon

På Kaupanger skal Toyota Sogn bygga eit dekkhotell på 500 kvadratmeter, medan skadesenteret, som er eigd av både Toyota Sogn og Berge & Co, blir ombygd og utvida til 1300 kvadratmeter.

Ness er glad for at dei får meir tumleplass, dedikerte stasjonar til dei ulike arbeidsoperasjonane og nytt moderne utstyr.

– Slik det er no er det trangt om plassen og det blir mykje flytting av bilar, seier lakksjefen, som gler seg til å få ein ny og mindre stressande arbeidskvardag.

– STORT LØFT: Dagleg leiar Tor Arne Ness i Toyota Sogn seier 25 millionar er ei stor investering, men har tru på at det vil løna seg på sikt.  Foto: Halvor Farsund Storvik

Stort løft i ein tøff bransje

– Me har sprengt kapasitet og treng meir plass. I tillegg ønskjer me å vera framtidsretta og treng gode fasilitetar for å kunne utvikla oss vidare, seier Tor Arne Ness, dagleg leiar i Toyota Sogn.

Han seier 25 millionar er eit stort løft slik bilbransjen er for tida.

NYARE TIDER: Medan dei før gjerne vart fiksa, blir bilane i dag oftare vraka om karosseriskadene er for store. Det har sett større krav til tempo på verkstaden. Her er lærling Ørjan Ormberg i aksjon. Foto: Halvor Farsund Storvik

– Men me har drive godt over mange år og er trygge på at investeringane vil betala seg, seier Ness.

Det nye dekkhotellet vil få plass til opp mot tusen hjulsett, mot 450 som er kapasiteten deira i dag. Mobile reolar vil òg sørga for å redusera talet løft for dei tilsette.

– Dekkhotell er i vinden. Folk ønskjer å ha det sutalaust, seier Ness.

Skadesenteret utgjer den største kostnaden ved utbygginga:

(Artikkelen held fram under biletet)

HOTELL I SÆRKLASSE: Her er dekkhotellet på 500 kvadratmeter i ferd med å røysa seg. Foto: Halvor Farsund Storvik

Ny kvardag i lakkavdelinga

– Me har vokse ut av det me har no, seier dagleg leiar Leif Inge Breilid ved Skadesenteret Sogn.

Ombygginga vil gjera at dei vil få fleire dedikerte arbeidsstasjonar, slik at dei kan jobba meir effektivt og sleppa å flytta bilane så ofte. Dei vil òg rusta seg for å ta i bruk nye metodar, som IR- og UV-tørk i lakkeprosessen.

– Det er mange gode argument for å gjera det me gjer. Ikkje berre at me skal tena meir pengar, seier Breilid.

STOR UTBYGGING: Anleggsmaskinene er allereie i gang med arbeidet. Frå venstre: Leif Inge Breilid i Skadesenteret Sogn og Tor Arne Ness i Toyota Sogn. Foto: Halvor Farsund Storvik

Han seier målet med utbygginga er å få betre flyt i arbeidet. Spesielt vil dei som jobbar i lakkavdelinga få ein lettare kvardag på jobben.

– Slik me har verkstaden i dag er det ein flaskehals. Det fører til eit høgt stressnivå når arbeidet hopar seg opp, seier Breilid.

Det siste kan sjefen for lakkavdelinga skriva under på.

– Det er ikkje mange fem-minuttarar her, det er bånn gass heile dagen. Den saken er grei, seier Øyvind Ness, som er glad for at eigarane tør å satsa.

Etter planen skal ombygginga vera ferdig i løpet av vinteren 2019.

Til toppen