Arbeidskarar fekk medalje for lang og tru teneste

I samband med årsmøtet til Fretland Bygg AS førre veke, blei det utdelt medalje for lang og tru teneste til tre av våre medarbeidarar.

Desse var: Inge H. Grøthe, Inge Mo Grøthe og Hans Tore Grøndal. Dette er ei påskjønning til særleg fortjente arbeidstakarar med minst 30 års tilsetting hjå same arbeidsgjevar. Medaljen vert tildelt av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Medalje og diplom blei overrekt av ordføraren i Lærdal, Jan Geir Solheim.

Terje Brugrand Dagleg leiar +47 905 14 865

- Kor lenge har dei jobba der?

- Kva som gjer påskjønninga særleg fortent?

- Kor redd er du for at dei tilhøyrer ein utdøyande rase?

- Bilete?

Til toppen