LÅGAST I LANDET: Sogn og Fjordane kan slå seg på brystet med den lågaste arbeidsløysa i landet, fortel Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane. Foto: Ingvild Ramstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune.
LÅGAST I LANDET: Sogn og Fjordane kan slå seg på brystet med den lågaste arbeidsløysa i landet, fortel Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane. Foto: Ingvild Ramstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune. (Foto: Ingvild Ramstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Arbeidsløysa har gått ned det siste året

– Frå november i fjor til november i år har det blitt 124 færre ledige i Sogn og Fjordane. Vi ser enno ikkje noko teikn på auka arbeidsløyse i dei kommunane der det førre månad blei varsla om nedlegging av arbeidsplassar, seier direktør for NAV Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes.

Fylket: Norsun i Årdal var ei av dei større verksemdene som varsla om oppseiingar tilbake i oktober, men ifølgje Thorsnes har verken Årdal, Førde, Flora eller Stryn hatt nokon auke i arbeidsløysa i november.

– Det er sjølvsagt mogleg at ikkje alle oppseiingane er sett i verk enno, men det er også bra med ledige stillingar i desse kommunane for tida, og såleis gode moglegheiter for å finne nytt arbeid, seier Thorsnes i ei pressemelding frå NAV.

Sogn og Fjordane har den klart lågaste arbeidsløysa i landet med 912 heilt ledige. Det utgjer berre 1,6 prosent av arbeidsstyrken og er 124 færre enn på same tid i fjor. 

Mange kommunar med reduksjon

16 av 24 kommunar i Sogn og Fjordane har reduksjon i november. Den største har Flora, medan Leikanger har lågast arbeidsløyse med 0,4 prosent.

Ifølgje NAV er det innanfor serviceyrke og bygg og anlegg at arbeidsløysa går mest ned, men også innan butikk- og salsarbeid er det ei positiv utvikling, medan for industrien er arbeidsløysa uendra. 

Også blant innvandrarar går arbeidsløysa ned med 31 personar frå november i fjor. 

Fleire melder inn ledige stillingar

Thorsnes seier det er stadig fleire bedrifter som melder inn ledige stillingar til NAV. I november var det tilgang på 485 ledige stillingar i fylket. 200 av desse er meldt inn, medan resten er saksa frå media.

– Eg er glad for at stadig fleire verksemder melder ledige stillingar til NAV og at me såleis kan hjelpe fleire verksemder med rekruttering, seier Thorsnes. 

Heilt ledige fordelt på kommune i Indre Sogn

Kommune Tal % av arbeidsstyrke Endring frå i fjor %
Leikanger 5 0,4 -17
Sogndal 53 1,2 0
Aurland 11 1,1 -15
Lærdal 13 1,1 -43
Årdal 36 1,3 -10
Luster 30 1,1 7

 

Til toppen