SKREMMANDE LÅGT: Arbeidsløysa i Indre Sogn er nesten skremmande låg.
SKREMMANDE LÅGT: Arbeidsløysa i Indre Sogn er nesten skremmande låg. (Foto: Arkiv)

Arbeidsløysa i Sogn er under éin prosent – sjekk din kommune

No er det så få ledige at det har blitt eit problem.

Leikanger: Sogn og Fjordane framleis har framleis lågast arbeidsløyse i landet med 1,3 prosent, skriv NAV Vestland i ei pressemelding fredag.

I Indre Sogn har ingen kommunar ei arbeidsløyse over 1,1 prosent. Snittet ligg på 0,8 prosent, mot 2,1 i landet.

Tala er nesten urovekkande låge, fordi det blir fåe å velja mellom for dei som treng arbeidskraft.

– Mange rådmenn me er i kontakt med er uroa over manglande kvalifisert arbeidskraft. Reknestykket går ikkje opp når ein skal løysa alle oppgåvene i kommunen, og gjerne har verksemder som ønskjer å vekse, seier direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland.

Les óg: No har me to kommunar der du kan telja talet arbeidsledige på éi hand

Urovekkande få ledige

Regjeringa har sett i gang ein inkluderingsdugnad som eit forsøk på å møta denne utfordringa.

– Eg har sagt det før, og eg seier det igjen, inkluderingsdugnaden er ikkje eit idealistisk prosjekt, men eit naudsynt grep for å sikra ein framleis godt fungerande velferdsstat, seier Bogsnes.

Heile tolv av dei 59 kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane har mindre enn 1 prosent ledige.

Slik er tala for Indre Sogn:

Kommune Tal heilt ledige % av arbeidsstyrken Endring frå i fjor i tal Endring frå i fjor i %
Vik 4 0,3 -4 -50
Balestrand 5 0,7 0 0
Leikanger 13 1,1 2 18
Sogndal 48 1,0 8 20
Aurland 7 0,7 3 75
Lærdal 13 1,1 -1 -7
Årdal 26 1,0 -4 -13
Luster 19 0,7 -2 -10
Til toppen