FULLMÅNETUR: Årdal gålag har hatt sin fyrste tur for året. I år var det 28. februar, ettersom det var dagen dåein det var fullmåne. Den fyrste turen til gålaget kvart år er alltid
PÅ VEG OPP: På årets fyrste tur er det framleis dag når gålaget går på veg opp frå Ofredalstunnelen mot Aosahytta. 
PÅ VEG HEIM: På veg ned att til bilane ved Ofredalstunnelen, var det derimot so seint at nattemørkret hadde skride på, og månen fekk kasta endå meir glans over fullmåne-turgåarane. 
SKUMRINGSTIMEN: Det hadde ikkje riktig vorte mørkt enno då dei la i veg frå skihytta att. 
VAKKER KVELD: Gålaget vart vitne til at den siste dagen i februar hadde ein svært vakker vinterkveld å byda på ute i øydemarka. 

Årdal gålag har hatt årets første tur: – Den kaldaste nokon sinne

Kvart år har dei årets fyrste tur før sesongen eigentleg er i gong. Og den fyrste turen for året er alltid ein fullmånetur i februar.

Årdal: – I dag var det minus 17,5 grader då me gjekk frå Aosahytta og ned att til Ofredalstunnelen, seier Harald Johannes Yndestad, ein av medlemene i gålaget. 

Han kunne fortelja at dei aldri før har gått tur i slik kraftig frost.

VAKKER KVELD: Gålaget vart vitne til at den siste dagen i februar hadde ein svært vakker vinterkveld å byda på ute i øydemarka. 

Kvart år har Årdal gålag to turar tidleg på året, ein i februar og ein i mars. I slutten av februar går turen til skihytta på Seimsåsen, i slutten av mars til skihytta i Fardalen.

Den fyrste turen kvart år er fullmåneturen til Aosahytta i Seimsdalen når månen er på sitt fullaste mot slutten av månaden. I år var februarmånen på sitt fullaste den 28. februar. 

– Me har aldri truffe so godt med fullmånen som i år. Han var heilt rund, og so var det heilt klårt. Tidlegare har det pla vera litt overskya, seier Yndestad. 

HEIM ATT: Etter å hyggja seg i Aosahytta, la dei i veg att på veg ned mot Ofredalstunnelen, der bilane stod parkerte. 

Kvart år gålaget har fullmåneturen sin er programmet det same. Dei køyrer gjennom Offerdalstunnelen ein februardag, og går på vegen derifrå og til Aosahytta.

Der drikk dei kaffi og et vaflar, og so etter at mørkret har falle på, går dei attende til Offerdalstunnelen og køyrer heim. 

– Det sosiale er viktig i gålaget, og denne turen er ekstra sosial. Me kosa oss i skihytta. Det å sitja der med kaffien og vaflane var hovudmålet med fullmåneturen, seier han. 

Etter påske byrjar programmet

Styret i gålaget lagar kvart år ein plan for alle gåturane kvar onsdag frå april av og til langt ut på hausten. Det kjem inn framlegg og tips, og so set styret opp programmet. 

Februarturen  til Seimsåsen under fullmånen er ein fast tradisjon. 

Til toppen