KOMMENTAR: – Det er kommunevalg til høsten. Bruk stemmen for å velge politikere som har mot og kraft til å være fremtidsrettet, skriver Robert Jensen, utflytta årdøl nå bosatt i Asker. Foto: Privat
KOMMENTAR: – Det er kommunevalg til høsten. Bruk stemmen for å velge politikere som har mot og kraft til å være fremtidsrettet, skriver Robert Jensen, utflytta årdøl nå bosatt i Asker. Foto: Privat

MEININGAR

Årdal og utvikling av turistnæring – hvor er politikerne?

– De som tar initiativ og etablerer nye virksomheter får positiv støtte av innbyggerne. Men for at initiativet skal være bærekraftig over tid trengs også politiske rammevilkår, skriver Robert Jensen, utflytta årdøl. 

  • Endret

Årdal, plassen innerst i Sognefjorden. Omkranset av høye fjell, utviklet over tid fra et lite jordbrukssamfunn til et industrisamfunn. Primært muliggjort gjennom kommunens natur og vannkraftressurser. Inngangsporten til Jotunheimen, fantastiske naturområder som kan by på det meste av natur og det beste av opplevelser.

Årdal har, i likhet med mange andre små industrikommuner opplevd nedgangstider, primært knyttet til strukturelle endring i samfunnet, og da særlig innenfor den industrielle sektoren.

Pessimisme og rådløshet har vært gjennomgående. Men litt, men bare litt, utsagn om håp på bedre tider.

Jeg har fulgt utviklingen i Årdal som "utflytta årdøl" over mange år og har jevnlig vært hjemme på besøk. Jeg har vært nysgjerrig på hva folk har ment om det som skjer og hvordan de har forholdt seg til den nye hverdagen. På mange måter har det vært trist og forstemmende å måtte konkludere med at fremtidstroen og optimismen har vært hatt vanskelige kår hos folk flest. Pessimisme og rådløshet har vært gjennomgående. Men litt, men bare litt, utsagn om håp på bedre tider. Men, dette bare som en svak lysstrime langt der fremme - i fremtiden, i spådommenes rike, der håpet holder til. I mellomtiden må en lide for uvissheten.

Har politikerne klart å gjennomføre en ny politisk kursendring for omstilling og innovasjon? Det må nesten andre enn meg svare på som kjenner bedre til de lokale politiske prosessene.

Men, det jeg har sett og ser, er at det er bevegelse i bygda. Dette er gledelig. Nytt kjøpesenter har kommet til og det er jo bra. Bygningen er forøvrig designet og plassert slik at den minner meg om at store steiner helt tilfeldig kan falle ned fra fjellsidene og helt vilkårlig, uten plan, bare legge seg til der den stopper. Men et kjøpesenter er det lell. Nye virksomheter, økt turisme og egen musikkfestival er også viktige bidragsytere.

Men, det jeg har sett og ser, er at det er bevegelse i bygda. Dette er gledelig.

Er det andre synlige resultater fra den lokal politiske agenda som gir støtte til ulike initiativ og innovative ideer og praksiser?

Jeg har lest og forhørt meg, men finner ikke ingen konkrete politiske planer for næringsutvikling i Årdal. Min politiske lokale kunnskap er selvfølgelig begrenset.

Jeg kikker meg rundt fra dypet av Utladalen. Fjellene rundt står der fremdeles og er gåtefulle uforanderlige. Jeg sovner inn til elvesusen fra Utla og vet at den også renner forbi i morgen. Drømmer meg inn i Avdalen, Skåri, Vetti, Stølsmaradalen, klatring i Hurrungane, bading i iskalde Utla, fisketurer i Mannsberget, Kyrkje- og Biskopvatnet - for et fantastisk sted å være forankret til når minnene skal hentes frem.

I fjor kom Kristoffer Nystedt og etablerte ny drift på campingplassen i Utladalen. Olav Kjell Moen og Marit Høgheim etablerte seg som verter noen år tidligere på Skogadalsbøen og Tya bakeri og bryggeri har åpnet i sommer. Alle aktørene er aktive på sosiale medier, deler produktinformasjon, historikk og oppdaterer dags informasjon. De når langt ut over Årdals kommunegrense.

Dette er mennesker som våger å satse. De baserer innsatsen på egen tro på suksess. Innenfor mitt yrke kalles dette for mestringstro. Håpet holder ikke holder hus her - for mestringstroen bygger på hardt arbeid, risikovillighet og fornøydhet og til slutt en tro på at årdølene ønsker og vil ha dette.

Det viser seg faktisk gjennom utsolgte bakervarer, et yrende liv i Utladalen jeg ikke har opplevd på lenge og at årdøler er positive til utviklingen.

Jeg har også fått med meg hva politikere har sagt om de nye initiativene. Deres uttalelser er positive og omtales som; "strålende, dette trenger vi, flott at noen satser i Årdal" osv. Men jeg savner fortsatt politiske vedtak som understøtter i praksis det de mener er positivt for Årdal. Leste forresten et godt innlegg på Porten.no av Bjørn Årebru. Hans betraktninger om mangel på rammevilkår og gjennomføring av en reiselivssatsningen i Årdal tolker jeg som et uttrykk for fravær av en helhetlig politisk forankret strategi og plan. Les også innlegget til Fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, om når følelsene tar over.

Årdal kommune er noe mer enn bare et resultat av industri. Fjellene er der fremdeles, naturen er uslåelig og ettertraktet for de som søker den. Mange kommuner, ja til og med nasjoner har dette som næringsgrunnlag. Det er med andre ord ikke flaut å tjene penger på det som er gratis.

De som tar initiativ og etablerer nye virksomheter får positiv støtte av innbyggerne. Men for at initiativet skal være bærekraftig over tid trengs også politiske rammevilkår, noe bare politikere kan legge til rette for. Det er kommunevalg til høsten. Bruk stemmen for å velge politikere som har mot og kraft til å være fremtidsrettet.

Håp er et legemiddel som ikke helbreder, men som tillater oss å lide litt lenger (M. Achard)

Tenk om den nye oppskriften for Årdal kunne se slik ut; - innovative kommunale og private initiativ krydret og smaksatt med politiske beslutninger, tilberedt på en forutsigbar ramme av klokskap og handlekraft, selges med politisk fremtidsgaranti og til det beste for Årdalssamfunnet.

Kanskje vi skal sette håpet på vent inntil videre og legge for dagen en forsiktig optimisme og tro for en ny fremtid. "Håp er et legemiddel som ikke helbreder, men som tillater oss å lide litt lenger" (M. Achard).

Til toppen