FEKK STØTTE: Årdal Teknologipark AS fekk innvilga søknaden av formannskapet i Årdal på 2,5 millionar kroner.
FEKK STØTTE: Årdal Teknologipark AS fekk innvilga søknaden av formannskapet i Årdal på 2,5 millionar kroner. (Foto: Årdal Teknologipark AS)

Årdal teknologipark fekk 2,5 millionar til realisering av nybygg

- Ei gladsak, seier politikarane.

Årdal: Årdal Teknologipark AS fekk innvilga søknad om pengestøtte frå formannskapet på 2,5 millionar kroner. Summen skal dekkjast frå næringsfondet.

Pengane skal brukast til å realisera eit nybygg som skal husa teknologiparken. Totalt skal det investerast 50 millionar kroner, og bygget skal plasserast ved Hydro i Øvre Årdal. 

– Dette må karakteriserast som ei gladsak. Først fekk me kompetansesenter gjennom Sogn opplæringskontor, og deretter Sitep. Teknologiparken vil bidra til å auka kompetansen for dei ulike industriane. Bra at dei får eit samlingspunkt der dei kan dela idear, erfaringar, samt bidra til knoppskyting og nye bedrifter, sa Christian Sønstlien (Ap). 

– Dette er eit døme på godt samarbeid mellom næringslivet og det offentlege, sa Aleksander Øren Heen (Sp). 

Fekk støtte av fylkestinget

Finansieringa av prosjektet er godt i gang. Fylkestinget i Sogn og Fjordane bevilga nyleg 12,5 millionar kroner. Dei søkte om 15 millionar, og det er det resterande 2,5 millionane dei søkjer av kommunen. 

I sakspapira står det at prosjektet truleg vil bli realisert utan kommunalt tilskot, men då ville låneopptaket ha blitt større. Då måtte leigetakarane betala høgare husleige. 

Til toppen