UTKLEDD: Fleire av elevane og lærarane ved Aurland barne- og ungdomsskule kledde seg ut til anledninga.
UTKLEDD: Fleire av elevane og lærarane ved Aurland barne- og ungdomsskule kledde seg ut til anledninga. (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)

Arrangerte Tinestafetten for første gong: sjå bileta

Aurland barne- og ungdomsskule arrangerte Tinestaffetten onsdag. Det skulle vera kjekt og alle skulle få vera med.

Aurland: På onsdag, i strålande solskin arrangerte ABU Tinestafetten for første gong i skulens historie, og dét til strålande suksess. 

I stafetten stilte det elevar frå 6.- til og med 10.klasse, og under løpet hadde alle laga elevar frå kvar klasse, med.

Dette var ikkje tilfeldig, seier rektor Ingrid Steine Bortne: – I motsejing til skulane på Austlandet, kor dei konkurrera hardt med toppa lag, ville me halde fokuset på at så mange som mogleg skulle få vera med, og ikkje minst at elevane skulle ha det kjekt.

Før stafetten offisielt starta hadde dei ei «0.runde» slik at elevar med ulike føresetnadar skulle få moglegheit til å delta i løpet.

– På skulen har me elevar med blant anna Downs syndrom og elevar som brukar rullestol, så me ville at dei skulle kunne ta like stor del i løpet som andre elevar, seier Bortne. 

Mindre press

Dagen verkar å ha vore ein stor suksess ifølgje rektor Bortne: 

– Det var veldig kjekt! Det var mange elevar og lærarar som kledde seg ut. 

– Mange av ungane fortalte at dei synes det var kjekt med blanda lag, og at det var mindre press til å gjere det bra. Det var veldig viktig for oss at det skulle vera så kjekt som mogleg, presiserar ho. 

Stafetten, er som kvar anna stafett, der kvar av deltakarane løper ein runde før dei vekslar stafettpinnen vidare til nestemann, heilt til dei kjem i mål.

Tinestafetten vert arrangert landet over, og er ein tradisjon på mange skular med mål om å setja fokus på aktivitet blant elevar og unge. 

KlAR TIL START: Laga varmar opp før løpet. (Foto: Åshild Askeland og Kari Johnsen)
Tinestafetten, Aurland barne- og ungdomsskule, 2018
UTKLEDD: Fleire av elevane og lærarane ved Aurland barne- og ungdomsskule kledde seg ut til anledninga. (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)
Tinestafetten, Aurland barne- og ungdomsskule, 2018
KJEKT: Elevane ved skulen synast at det var kjekt å vera med på Tinestafetten. (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)
Tinestafetten, Aurland barne- og ungdomsskule, 2018
PAUSE: Elevane tek seg ei velfortent pause på grasbana etter løpet. (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)
Tinestafetten, Aurland barne- og ungdomsskule, 2018
VEKSLAR: Inne i vekslefeltet er konsentrasjonen høg. (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)
Tinestafetten, Aurland barne- og ungdomsskule, 2018
FOKUSERT: Elevane var fokuserte på oppgåva om må veksla stafettpinnen vidare. (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)
Tinestafetten, Aurland barne- og ungdomsskule, 2018
UNDERVEGS: Laga vekslar, kven er neste? (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)
Tinestafetten, Aurland barne- og ungdomsskule, 2018
I GONG: Det var mange elevar som deltok i Tinestafetten. (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)
Tinestafetten, Aurland barne- og ungdomsskule, 2018
ALLE VAR MED: Her ser vi bilete frå 0.runda, kor blant anna Aurland-ordførar Noralv Distad deltok. (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)
Tinestafetten, Aurland barne- og ungdomsskule, 2018
PUBLIKUM: Elevane tek seg ei forfriskande matpause. (Foto: Åshild Askeland. Kari Johnsen)
Til toppen