ATTVALD: Anders Felde frå Breim held fram som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag. Arkivfoto
ATTVALD: Anders Felde frå Breim held fram som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag. Arkivfoto

Attvald som fylkesleiar i Bondelaget

Anders Felde held fram som leiar, det same gjer Kari Sigrun Lysne frå Lærdal som styremedlem og Ole Bjarne Hovland frå Årdal som 1. vara.

Sogn og Fjordane: Anders Felde frå Breim vart på årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag fredag, attvald som fylkesleiar, går det fram av ei pressemelding.

Med seg i styret har Felde:

Nestleiar: Ole-Ivar Åm Sognnes (Leirvik) - attval

Nils Magne Gjengedal (Hyen) – ikkje på val

Marianne Kvalvik Kvamme (Eikefjord) – ikkje på val

Kari Sigrun Lysne  (Lærdal) - attval

1.vara: Ole Bjarne Hovland (Årdalstangen) - attval

2.vara: Inge Brekke (Bjordal) – attval

3.vara: Tor Arne Herstad  (Naustdal) - attval

Årsmøtet fann stad på Gloppen hotell torsdag 9.mars – fredag 10.mars.

Til toppen