BÅLVETT: Vil du brenne bål jonsokaftan, må du sjekke kva vedtekter som gjeld i kommunen din. Foto: Andrea Sæverud / NPK.
BÅLVETT: Vil du brenne bål jonsokaftan, må du sjekke kva vedtekter som gjeld i kommunen din. Foto: Andrea Sæverud / NPK.

Åtvarar mot uvettig bålbrenning

Norsk brannvernforening ber folk respektere forbodet mot å gjere opp eld nær skog og utmark under jonsokfeiringa.

Indre Sogn: I perioden frå 15. april til 15. september gjeld eit generelt forbod mot å gjere opp eld nær skog og utmark.

– Folk som vil brenne bål jonsokaftan, må sjekke kva vedtekter som gjeld for sin kommune, seier informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening.

Brannvernforeininga minner samtidig om at sankthansbål må ha god avstand til bygningar, vegetasjon og anna brennbart materiale. Før ein set fyr på bålet, bør ein også sørgje for å ha rikeleg med sløkkevatn tilgjengeleg. Ein edru person bør ha hovudansvaret for bålet frå det vert tent til det er sløkt. (©NPK)

Til toppen