FORDELTE MILLIONAR: Hovudutval for næring og kultur har fordelt 47,5 millionar kroner i spelemidlar til ulike prosjekt i fylket. Arkivfoto: Ina Eirin Eliassen.
FORDELTE MILLIONAR: Hovudutval for næring og kultur har fordelt 47,5 millionar kroner i spelemidlar til ulike prosjekt i fylket. Arkivfoto: Ina Eirin Eliassen.

Auke i spelemidlar til fylket

Har fordelt 47,5 millionar til anlegg i Sogn og Fjordane. 

Årdal: Det er hovudutval for næring og kultur som har fordelt kronene til 110 anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i fylket. 

Dette er ein auke på 9 millionar frå i fjor, opplyser fylkeskommunen i ei pressemelding. 

Fylkeskommunen har i tillegg arrangert kurs i søknadsskriving, noko som gir betre søknader og dermed meir tilskot frå Kulturdepartementet. Tal godkjende søknader har auka frå 70 prosent i 2014 til 99 prosent i 2016.

– Spelemidlar eit viktig bidrag

I år  vart det søkt om drøye 191 millionar kroner, og du får full oversikt over prosjekta som er tildelt midlar her.

– Det målretta arbeidet frivillig sektor, kommunane og fylkeskommunen gjer i lag for å få fram relevante søknadar gjev verkeleg resultat, seier leiar i hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

– Spelemidlane er eit viktig bidrag i arbeidet  for at fleire kan vere fysisk aktive, i gode tilrettelagte område. Eg utfordrar dei som utviklar anlegga, som klatreparkar, sykkelløyper og fleirbrukshallar, til også å få til god bruk av dei framover, seier Hjelmeseter.

Til toppen