HÅPET SVINN: Lensmannskontoret i Aurland er vedtatt nedlagt, men politikarane gir seg ikkje utan kamp.
HÅPET SVINN: Lensmannskontoret i Aurland er vedtatt nedlagt, men politikarane gir seg ikkje utan kamp.

Aurland klagar på nedlegginga av lensmannskontoret

Ordførar Noralv Distad meiner avgjerda til Politidirektoratet er fatta på sviktande grunnlag.

Aurland: Politidirektoratet vedtok tidlegare i månaden å slå saman lensmannsdistrikta Sogndal, Leikanger, Vik, Lærdal, Årdal, Luster og Aurland til Sogn lensmannsdistrikt.

KLAGAR: Ordførar Noralv Distad meiner dei har godt grunnlag for å klage på nedlegginga av lensmannskontoret.
KLAGAR: Ordførar Noralv Distad meiner dei har godt grunnlag for å klage på nedlegginga av lensmannskontoret.

Vedtaket innebar samstundes at Lærdal fekk behalde lensmannskontoret, medan Aurland og Årdal må leggje ned sine.

Les også: Politireforma: Dei er skuffa, men har ikkje gitt opp

Det siste halmstrået aurlendingane klamrar seg til er retten dei har til å klage på vedtaket. Den moglegheita bestemte politikarane seg torsdag for å gripe.

– Me meiner vedtaket er fatta på sviktande grunnlag, så me har absolutt klagegrunnlag, seier ordførar Noralv Distad.

– Kor stor er trua på at de skal få gjennomslag?

– Det er difor me klagar, fordi me vil ha gjennomslag. Me meiner me har ei god sak og eit rettkome krav, seier han.

Til toppen