PROMILLEBRILLE: Ordførar Noralv Distad, Anette Svori Farnes og Marianne Haug Moen Farnes, testa promillebrillene, som gjev eit realistisk bilete på korleis reaksjonsevna vert påverka av rus.
PROMILLEBRILLE: Ordførar Noralv Distad, Anette Svori Farnes og Marianne Haug Moen Farnes, testa promillebrillene, som gjev eit realistisk bilete på korleis reaksjonsevna vert påverka av rus. (Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Aurlandsordføraren gav promillebrille til trafikklærarar

Brillene gjev eit realistisk bilete på korleis reaksjonseva vert svekka av rus.

Årdal: Tidlegare denne veka møtte ordførar Noralv Distad (H) med ungdomsskulelærarar som underviser i trafikkvalfag under Trygg trafikk si nettverkssamling i Årdal, kor han gav dei promillebrille. 

Distad er leiar i fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU), og gav brillene for bruk i trafikkundervisninga.

Dei gjev nemleg eit realistisk bilete på korleis oppfatting- og reaksjonsevnene vert svekka dersom ein køyrer i rusa tilstand.

Har kjøpt inn 20 promillebriller

Han fortalde kor viktig opplæring og haldningsskapande arbeid er.

–  Arbeidet som vert gjort på skulane er avgjerande, sa han.

FTU skal bruka om lag 50.000 kroner på virtuelle hjelpemiddel i trafikkopplæringa, og det er kjøpt inn 20 sett med promillebriller.

Til toppen