TREKK SEG UT: Den kinesiske interessa for dette gamle  industribygget i Vassbygdi kjølna etter det varsla avgiftshoppet i el-avgifta.
TREKK SEG UT: Den kinesiske interessa for dette gamle industribygget i Vassbygdi kjølna etter det varsla avgiftshoppet i el-avgifta. (Foto: Arne Veum/arkiv)

Avgiftsauke fekk dei kinesiske investorane til å snu i datasenter-døra

Nedlagt industribygg får likevel ikkje nytt liv.

Aurland: Som me skreiv for åtte dagar sidan, vurderte investorane bak Green Data Center å droppa planane om eit datasenter i Aurland. Årsaka var uvissa rundt elavgifta.

Konsesjonskraft og datasenter

  • I Aurland blir det produsert i underkant av 3 GWh vasskraft.
  • Kommunen kan ta ut ti prosent av denne i form av konsesjonskraft, til ein gunstig pris. Men kommunen kan ikkje ta ut meir enn det lokale forbruket.
  • I Aurland ligg det lokale forbruket under ti prosent av produksjonen. Krafta dei ikkje kan nyttegjera seg av, går førebels til fylkeskommunen.
  • Avtalen med Green Data Center ville ha gjort at kommunen kunne ha tatt ut enno meir konsesjonskraft, og seld ho med forteneste til selskapet. I tillegg ville dei ha fått leigeinntekter.

Ifølgje Sogn Avis fekk kommunen torsdag stadfesting på at planane no er droppa.

– Me har i dag fått varsel om at Green Data Center vil tre ut av avtalen dei har med Aurland kommune, seier rådgjevar Tor Mikkel Tokvam i teknisk etat til avisa.

I desember vedtok stortinget å innføra full elavgift til datasenter som driv med utvinning av kryptovaluta. Forslaget er no på høyring, men målet er at avgiftshoppet skal tre i kraft 1. mars.

Vedtaket har gjort det langt mindre attraktivt for utanlandske datasenter-aktørar å etablera seg i Norge. Den kjølna interessa for industribyggjet i Vassbygdi er nok eit døme på dette.

Til toppen