Administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Teigene, meiner at ein ipad kan gi eit lysglimt i kvardagen både for barna og dei eldre.
Administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Teigene, meiner at ein ipad kan gi eit lysglimt i kvardagen både for barna og dei eldre. (Foto: Arve Ullebø)

Banken gir 400 000 kroner til å kjøpa Ipad til aldersheimar 

Sparebanken Sogn og Fjordane trur både barna og dei eldre vil ha stor glede av å kunna halde kontakt denne tida.

Sogn: Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane gir 400 000 kroner til innkjøp av nettbrett på alle aldersheimar og eldresenter i Sogn og Fjordane, skriv Sparebanken Sogn og Fjordane i ei pressemelding.

– Det blir lange dagar for bebuarane når dei ikkje får ta i mot besøk. Å sjå kvarandre gjennom skjermen, trur vi vil vere eit lysglimt i kvardagen for dei eldre. No får dei moglegheita til å sjå barn, barnebarn og kanskje oldebarn, og det blir noko anna enn å skulle snakke på telefon, sa administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Trond Teigene.

Mange alders- og sjukeheimar har innført isoleringstiltak på grunn av korona, noko som betyr at bebuarane ikkje får ta i mot besøk av familiane sine. 

Først ute var sjukeheimen i Høyanger der dei tilsette tok initiativ til å kjøpe inn iPad'ar slik at bebuarane framleis kan få sjå og høyre familien sin. No får alle aldersheimar i heile Sogn og Fjordane same tilbodet, står det i pressemeldinga.

Kan vera positivt i det lange løp 

Initiativtakar i banken er Ole Aukland, banksjef i Florø, Bremanger og Måløy. Han meiner dette er eit enkelt tiltak for å spreie litt glede, og trur barna har stor glede av å halde kontakten med besteforelda i denne tida. 

– Det er rare dagar med heimeskule og lite kontakt med venner. Då er det viktig å kople barnebarn og besteforeldre saman, seier Aukland.

Han trur tiltaket er positivt også i det lange løp, fordi dei trur at det vil stimulere til hyppigare kontakt mellom eldre og yngre, når til dømes barn og barnebarn bur andre stader i Norge, medan besteforeldregenerasjonen bur på omsorgsbustad i Sogn og Fjordane.

Til toppen