SKAL FIKSAST: Bilane står rotete til no, men eigaren har planar er å byggja garasje og starta med reparasjon og sal av bilar.
SKAL FIKSAST: Bilane står rotete til no, men eigaren har planar er å byggja garasje og starta med reparasjon og sal av bilar. (Foto: Privat)

Nabo reagerer på bilvrak i nærområdet

Kommunen seier lagringa av bilane er innafor så lenge dei står på privat område.

Årdal: Nokre avskilta bilar som står parkerte øvst i byggjefeltet i Seimsdalen skaper irritasjon.

– Heile gata ser ut som eit bilopphøggeri, seier ein av naboane til bilane, 5-6 i talet.

Naturleg forklaring

Han ønskjer ikkje personleg merksemd, difor vil han ikkje ha namnet på trykk. Men han seier han har tipsa kommunen om problemet.

– Det bør ikkje sjå slik ut. Det er rart at det får lov til å stå i fred, seier han.

Svein Ove Åmås er sjef for den tekniske drifta i kommunen. Han seier køyretøya tilhøyrer ein ung entreprenør som har tenkt å byggja garasje og driva med oppgradering og sal av bilar der:

Vil ikkje ha garasje i bustadfelt

– Området bilane står på har han kjøpt. Me har snakka med han, og han skal eventuelt flytta bilane om dei står ute i vegen. Me gjer ikkje noko meir med saka no, seier Åmås.

Lesaren som har send inn bileta blir ikkje spesielt beroliga når han får opplyst kvifor bilane står der.

– Det er forsåvidt greit nok, men viss dei har fått lov til å driva med reparasjonar og sal av bilar i eit bustadfelt, då skal kommunen få noko å bryna seg på, seier han.

Til toppen