VIL HA BETRE VEGAR: Siv Mossleth, stortingsrepresentant  for Senterpartiet, vil ha betre vegar i Noreg.
VIL HA BETRE VEGAR: Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet, vil ha betre vegar i Noreg. (Foto: Senterpartiet)

MEININGAR

Stortingsrepresentant: – Bedre fylkesveier er lønnsomt for Norge

Å kjøre langs en norsk fylkesvei er som å kjøre en skranglete berg- og dalbane. Det er både farlig – og dyrt.

Meiningar: Da NRK startet kåringa av hvilken vei her i landet som skulle få den noe uheldige tittelen «Norges verste vei», fikk rikskringkasteren inn over 3000 forslag.

Kanskje ikke så rart. For mange norske fylkesveier skriker etter vedlikehold.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er veidekket på over 40 prosent av fylkesveiene her i landet regnet som dårlig eller svært dårlig. Senterpartiet ville derfor snarest etablere et nasjonalt program for å redusere det store etterslepet på vedlikehold, men regjeringspartiene og KrF stemte det ned.

Veier binder Norge sammen og er en del av hverdagslivet for folk og bedrifter i hele landet. Dårlige veier går ut over familier som må kjøre langs humpete veier for å komme seg til skole og jobb. Det gjør at sjåfører som frakter varer på kryss og tvers bruker lenger tid. Dårlige veier er heller ingen oppskrift for å få ned antall trafikkulykker. Fylkeskommunene, som har ansvaret for fylkesveiene, er gode veieiere. Men det er ikke nok penger til vedlikehold. 

 

Dårlige veier går ut over familier som må kjøre langs humpete veier for å komme seg til skole og jobb. Dårlige veier er heller ingen oppskrift for å få ned antall trafikkulykker.

Siv Mossleth, stortingsrepresentant Senterpartiet

– Lønner seg å satse

Senterpartiet mener derfor at staten må bevilge mer midler for å ruste opp fylkesveinettet. Flere rapporter viser at jo lenger regjeringen utsetter en omfattende utbedring, jo dyrere blir det. Samtidig viser en analyse fra Oslo Economics at dersom bevilgningene blir økt med 1,5 milliarder kroner i året i perioden 2018-2029, vil det gi en samfunnsøkonomisk gevinst på opp mot 11,9 milliarder kroner. Med andre ord: det lønner seg å få fortgang i dette.
 
Senterpartiet har i flere alternative statsbudsjett satt av mer midler til fylkeskommunene. Foreløpig uten støtte fra stortingsflertallet eller regjeringa.
 
I stedet har regjeringa endret inntektssystemet til fylkeskommunene - slik at enkelte fylker med mange tusen kilometer fylkesvei har kommet dårligere ut.

Mossleth: – Vil gjøre mer med fylkesveiene

Etter å ha styrt landet i snart fem år, skylder fortsatt Høgre og Fremskrittspartiet på forrige regjering for alt de ikke vil ta ansvar for. Samtidig skryter folk fra de samme partiene uhemmet av alt som går bra. Er dette en dobbeltkommunikasjon regjeringen ser seg tjent med?
 
Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), fikk seg nylig til å harselere over at Senterpartiet subsidiært stemte for regjeringspartienes forslag om å begynne å se på en belønningsordning for fylkesveiene om tre til fire år.
 
Forslaget fra regjeringspartiene er mye mer overstyrende og dårligere enn vårt, men vi valgte likevel å strekke ut en hånd for å vise vår vilje til å gjøre mer med fylkesveiene.
 

Det koster å bygge og vedlikeholde vei i Norge. Men det er dyrere å la være. Derfor bør fylkesveiene utbedres nå..

Jeg lover at dersom Orten og regjeringspartiene vil komme Senterpartiet i møte i denne saken, skal vi ikke harselere over det. Vi skal derimot glede oss over hver ekstra meter fylkesvei som blir vedlikeholdt. Fordi folk og næringsliv fortjener det. 
Til toppen