LOKAL TILHØRIGHET: Arkivfoto.
LOKAL TILHØRIGHET: Arkivfoto. (Foto: Truls Grane Sylvarnes)

MEININGAR

Beklageligvis er det slik at noen ansatte vil velge ikke å være med videre

Dette vil gå utover lokalkunnskapen, men viser også hvor sårbar en liten bank kan være, svarer Morten Kristiansen, styreleder i Sogn Sparebank.

Det er med forundring jeg leser artikkelen på Porten.no. Uttalelser bygget på manglende kunnskap skaper lett misforståelser.

Litt fakta. Den nye banken starter opp 1. april. Alle de tre bankenes kontorer/filialer vil fortsatt være der. Vi skal ha en organisasjon der beslutninger tas nær kunden. Kapitalen i den nye banken styrkes, slik at vi kan yte bedre tjenester i tiden fremover.

Alt dette er nedfelt i fusjonsdokumentet som ligger på banken sin hjemmeside. Er dette «å fjerne seg fra marknaden»?

Vi trenger en lokal bank med sterkere ryggrad 

Jeg vil ikke kommentere prosessene rundt ansettelser i særlig grad. Det kan lett gå utover personvernet. Vi har brukt og bruker profesjonell hjelp til å velge ut de beste kandidatene til lederstillingene. Det gjelder såvel banksjef som de øvrige stillingene som har blitt omtalt.

Vi skal bygge én bank ut av tre. Noen søkere vil derfor, naturlig nok, bli skuffet. Vårt ønske er få med alle ansatte inn i den nye Sogn Sparebank. Beklageligvis er det slik at noen ansatte vil velge ikke å være med videre. Dette vil gå utover lokalkunnskapen, men viser også hvor sårbar en liten bank kan være.

Ledelsen i Indre Sogn Sparebank har tidligere vært i kontakt med sine store kunder i næringslivet. Det er stor enighet om at en lokal bank med sterkere ryggrad/bæreevne er noe vi trenger I fremtiden. Arne Glenn Flåten har forstått dette.

Til toppen