SKEPTISK TIL VINDKRAFT: Geolog og fagsjef i Motvind, Sveinulf Vågene er forsvarer av fri og urørt natur uten vindkraft.
SKEPTISK TIL VINDKRAFT: Geolog og fagsjef i Motvind, Sveinulf Vågene er forsvarer av fri og urørt natur uten vindkraft. (Illustrasjonsfoto: Flickr / Susanne Nilsson )

MEININGAR

Bjørn Blix forteller eventyr om vindkraft

I sitt innlegg i Porten 3 juli bruker Bjørn Blix udokumenterte påstander og utvalgte biter av informasjon til å snekre sammen en eventyrfortelling om vindkraft.

Meiningar: Blix hevder at vindkraft er det beste tiltaket for mer fornybar energi. Det er feil. NTNU har vurdert at vi har et stort urealisert potensiale på 15 til 20 TWh for oppgradering og utvidelse av vannkraft. Denne kraften, som er mer enn all vindkraften vi i dag bygger, kan vi få til mye lavere miljø- og naturkostnad.

Høyt kraftforbruk per innbygger i landet

Norge har også ett av verdens høyeste kraftforbruk per innbygger. Vi bruker tre ganger så mye strøm som Tyskland, Danmark og Storbritannia. Blant annet på grunn av kraftintensiv industri. Her ligger det stort potensiale for energieffektivisering i industri, næring, jordbruk og privatforbruk. Flere titalls TWh av vårt årsforbruk på 135 TWh kan spares og frigjøres til annet formål. Den mest miljøvennlige kilowattimen er alltid den som er spart.

Blix mener at de som profiterer mest på de skadelige utslippene bør bruke sine ressurser til å begrense følgeskadene. Vet han ikke at den store velstandsøkningen i land som Tyskland og Polen er tuftet på bruk av brunkull som er den mest forurensende kraftkilden? Da burde vel disse landene også ta kostnadene? De har store muligheter til å produsere all den vindkraft de trenger offshore.

Men tyskerne sier selvfølgelig heller ja takk til billig vindkraft fra Norge subsidiert av norske strømbrukere.

I Norge har vi med vannkraften verdens reneste kraftsystem. Skal vi da av skyldfølelse, fordi vi har gjort en god jobb og bygd et solid kraftsystem, ødelegge enda mer av vår natur og livskvalitet for å bygge vindkraft til eksport?

Vågene: – En mening, men ikke et faktum

Blix hevder at et norsk vindkraftverk kan kutte store mengder klimagasser. Han nevner utslipp fra myr, men hopper bukk over de store klimagassutslippene fra produksjon og transport av vindturbiner og fra boring, sprenging og massforflytning i norske fjellterreng. Miljøvernforbundet har undersøkt vindbransjens utregninger av utslipp, inkludert fra myr, og finner mye høyere tall enn de bransjen og Blix fremlegger.

Blix gjør så et gigantisk krumspring og hevder at all kraft som eksporteres til Europa erstatter fossil kraft. Der fins imidlertid ingen dokumentasjon eller annet belegg for en slik påstand. Det bekreftes også av Miljødirektoratet.

Påstanden er en mening, og det må Blix gjerne få ha, men det er ikke et faktum! Der er ingen link mellom norsk krafteksport og nedstenging av kullkraftverk.

Den kraften vi eksporterer kan like godt gå til økt forbruk.

Det vil i så fall øke utslippene av klimagasser. Flere samfunnsøkonomer, blant annet professor Anders Skonhoft ved NTNU, har avvist slike lettvinte antagelser som Blix fremsetter.

Uenig med Blix

Skal man redusere klimautslipp så må man redusere klimautslipp. Det hjelper lite å blindt pøse strøm inn i et marked hvor strømprisen definerer forbruket og håpe at det reduserer utslipp.

Bak Blix påstander ligger det en grunnholdning om at de naturlandskap som permanent ødelegges for å bygge vindkraftverk ikke har noen verdi. Naturen er en gratis innsatsfaktor, en forbruksvare, for vindkraft.

Den stormen som i dag raser mot vindkraftutbygging over hele landet viser at svært mange er uenig med ham i det.

Blix prøver å få oss til å ignorere helheten og kun se på noen små utvalgte biter av den. Dette er en metode som ofte benyttes for å få oss til å tro at vi må gjøre noe som er uønsket, ødeleggende og ulønnsomt for oss.

Til toppen