På lager: 1900 tonn lammekjøt ligg på reguleringslager - difor meiner Bondelaget at Landbruks- og matdepartementet burde bremse byggjestøtta til nye sauefjøs. Illustrasjonsfoto
På lager: 1900 tonn lammekjøt ligg på reguleringslager - difor meiner Bondelaget at Landbruks- og matdepartementet burde bremse byggjestøtta til nye sauefjøs. Illustrasjonsfoto

Bondelaget kritiserer regjeringsstøtte til sauefjøs

Landbruksdepartementet seier nei til å bremse byggjestøtta til nye sauefjøs trass i store kjøtlager. Det gir bønder store tap, seier Bondelaget.

1.900 tonn lammekjøt er på reguleringslager, og prognosar tilseier at det blir ytterlegare 1.700 tonn overskot i år, skriv Nationen. Likevel held fram departementet å gi investeringsstøtte til nye sauefjøs, og hittil i år har 83 prosjekt fått til saman 33,5 millionar kroner.

– For tidleg å endra på investeringsstøtta

– Vi er svært kritiske til at departementet vil vidareføre investeringsstøtta til sauefjøs. Det forsterkar ubalansen i marknaden, noko lammekjøtprodusentar taper betydelege beløp på, seier leiar Lars Petter Bartnes, som støttar Innovasjon Noreg som tidlegare i år vende seg til Landbruksdepartementet med ønske om å stramme inn støtta til sau på grunn av marknadssituasjonen. Departementet avslo førespurnaden.

– Utan investeringsstøtte kan vi få ein uønskt «sementering» av den noverande strukturen, svarte Landbruksdepartementet.

Statssekretær Terje Halleland (Frp) forsvarer avgjerda og seier produsentane sjølv må ta hand om ein eventuell ubalanse i marknaden.

– Vi synest det er flott at vi no klarar å dekke etterspørselen med norske sauer. Det er lenge sidan, og vi syntest det var for tidleg å gå inn og endre på investeringsstøtta. 

Til toppen