IKKJE NØGD: Fylkesleiar Anders Felde er ein av dei som har vore kritiske til tilbodet staten har kome med til bøndene i landbruksoppgjeret. Foto: pressefoto.
IKKJE NØGD: Fylkesleiar Anders Felde er ein av dei som har vore kritiske til tilbodet staten har kome med til bøndene i landbruksoppgjeret. Foto: pressefoto. (Foto: Arkiv)

Brot i forhandlingane om jordbruksoppgjeret

Bøndene er ikkje nøgde med tilbodet frå staten og forhandlingane har ikkje nådd fram.

Fylket: I ei pressemelding opplyser fylkesleiar Anders Felde i  Sogn og Fjordane Bondelag at landbruksnæringa valde i dag å bryte jordbruksforhandlingane med staten.

Jordbruket har forhandla med staten siden 5.mai. 

– Stortinget gav under behandlinga av Jordbruksmeldinga ordre om tetting av inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper. Landbruks- og matminister Dale og regjeringa har ikkje ikkje kome oss imøte. Vi ser ingen inntektsløft retta mot små og mellomstore bruk og då måtte Bondelaget bryte forhandlingane med staten, seier Felde.

Etter brotet går tilbodet frå regjeringa vidare til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjeret.

Til toppen