Havbruksfondet gir tilbake midlar til kommunar som driv med oppdrett. I alt er det 12 kommunar i Sogn og Fjordane som har fått tildelt midlar.
Havbruksfondet gir tilbake midlar til kommunar som driv med oppdrett. I alt er det 12 kommunar i Sogn og Fjordane som har fått tildelt midlar. (Foto: Vilde Grimelid Oppedal/arkivfoto)

Budsjettert med 1 million - fekk nesten 8 millionar frå Havbruksfondet

Midlar frå Havbruksfondet vart offentleggjort i dag. Gulen fekk meir enn dei hadde forventa.

Gulen: – Igjen får kommunane som legg til rette for havbruk, ei velfortent belønning, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i ei pressemelding frå regjeringa.

No er det offentleggjort kor mykje midlar kommuane og fylkeskommunane får frå Havbruksfondet i 2019. Årets utbetaling fordelar 458 millionar kroner, skriv regjeringa i ei pressemelding. 

Heilt klart positivt

Av 12 kommunar i Sogn og Fjordane som vart tildelt midlar, var det Gulen som kom best ut med til saman 7,8 millionar kroner.

– Me hadde budsjettert med at me skulle få 1 million kroner. Så om dette stemmer, er det  heilt klart positivt, seier Harald Haugejorden, rådgjevar for økonomi i Gulen kommune.

Grunna tekniske problem i kommunen, har ikkje han fått sett beskjeden før Porten.no ringer. 

– Det blir opp til kommunestyret å avgjere kva me skal gjere med midlane. Me må legge fram ei budsjettsreguleringssak. Men sidan midlane kjem så seint på året vil nok kommunedirektøren tilrå å setje av midlane til disposisjonsfond, seier Haugejorden. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk òg utbetalt 764 195,23 kroner.

Slik såg utbetalinga ut i Ytre Sogn: 

KOMMUNE ANDEL NYKLARERT ORDINÆR UTBETALING TOTALT
GULEN 5 000 000,00 2 808 400,75 7 808 400,75
SOLUND 5 000 000,00 1 986 714,36 6 986 714,36
HYLLESTAD 1 305 766,89 1 473 368,70 2 779 135,60
HØYANGER 0 1 170 028,09 1 170 028,09
Til toppen