BYGGJER BREIBAND: Lærdal kommune fekk i fjor 1.765 000 kroner til breibandsutbygging frå Sjurhaugen til Maristova. I år kan det vere fleire andre sognekommunar sin tur. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune.
BYGGJER BREIBAND: Lærdal kommune fekk i fjor 1.765 000 kroner til breibandsutbygging frå Sjurhaugen til Maristova. I år kan det vere fleire andre sognekommunar sin tur. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune. (Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Byggjer ut breiband for hundrevis av millionar i fylket

Her kan du sjå kven som er dei aktuelle kandidatane frå Sogn til å få breibandmidlar i 2016. 

Målet er at alle bedrifter og innbyggjarar i Sogn og Fjordane anten skal ha eller vere på veg til å få neste generasjons breiband innan 2020. Det vart bestemt av Fylkestinget, då dei i juli i år vedtok ein ny strategi for breiband.

– Dette er eit ambisiøst mål som krev delfinansiering frå staten, seier prosjektleiar i næringsavdelinga til fylkeskommunen, Olav Skarsbø, i ei pressemelding.

Les også: Får pengar til vidare utbygging av breiband
Les også: Årdalsnett ser på planar for utbyggjing av breiband på fjellet

Der kjem det fram at fylkeskommunen i år har søkt om støtte til tre nye prosjekt på til saman førti millionar kroner. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i haust fordele 126,5 million kroner i statsstøtte til kommunar og fylkeskommunar i heile landet. Sogn og Fjordane har enno mange områder som manglar eit fullgodt tilbod.

Berre dei siste åra har det vore ei samla breibandutbygging for rundt 170 millionar kroner i fylket.

Her i Sogn er det Flåmsdalen i Aurland, Lånefjorden i Balestrand, Erdal i Lærdal, Jostedalen i Luster, Fjærland i Sogndal, Arnafjord i Vik og Øvre Seimsdalen og Fardalen i Årdal som står på lista over kommunar fylkeskommunen vil søkje om midlar på vegner av.

Til toppen