TYSKARAR: Framleis er det flest tyskarar som finn turen til fylket, og auken er størst hjå campingverksemdene. Bilete frå ein tysk TV-reportasje av camparar som ser på Vetttisfossen. Foto: N-TV
TYSKARAR: Framleis er det flest tyskarar som finn turen til fylket, og auken er størst hjå campingverksemdene. Bilete frå ein tysk TV-reportasje av camparar som ser på Vetttisfossen. Foto: N-TV

Campingverksemdene hadde 22 prosent auke

Flest tyskarar, nederlendarar og amerikanarar. 

– Det er fantastisk gledeleg at ferierande nordmenn aukar samtstundes med den kraftige veksten i utlendingar, seier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold ei pressemelding frå NHO Reiseliv om tala frå Statistisk Sentralbyrå.

Medan tal hotellovernattingar i fylket auka med 3,5 prosent, hadde  campingverksemdene ein auke på heile 22 prosent. Totalt var det då 11 prosent auke i gjestedøgder her i fylket frå juli i fjor til i år.

Nesten 50 prosent fleire sør-koreanarar

Det var aller flest tyskarar, nest flest nederlendarar og tredje mest amerikanarar som overnatta i Sogn og Fjordane i juli stod desse nasjonalitetane for, i følgje ei oversikt Firda har laga :

  • Sør-Korea (+47 prosent frå juli 2015)
  • Sverige (+ 25 prosent)
  • Kina (+ 19 prosent)
  • Spania (+ 12 prosent)
  • USA (+ 9 prosent)

På landsbasis auka talet på hotellovernattingar med åtte prosent dei to julimånadane samanlikna, derav utanlandske turistar stod for14 prosent auke og norske turistar fire prosent.

Til toppen