TREKK UT: Forhandlingane om kommunereforma til minister Jan Tore Sanners (H) dreg ut på Stortinget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix / NPK.
TREKK UT: Forhandlingane om kommunereforma til minister Jan Tore Sanners (H) dreg ut på Stortinget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix / NPK.

Dei borgarlege partia slit med å bli samde om kommunereforma

Men KrFs forhandlar Geir Toskedal trur på ei løysing denne månaden. 

Forhandlingane mellom regjeringspartia, Venstre og Kristeleg Folkeparti om kommune- og fylkessamanslåingar drar ut. Ei løysing var venta allereie denne veka, men dei siste signala er at partane treng meir tid.

-Vi håpar på ei snarleg løysing, men det er store reformer som krev både at vi er grundige og at det er størst mogleg semje, skriv KrFs forhandlar Geir Toskedal i ei tekstmelding til NTB.

Toskedal seier han trur partane vil kunne presentere ein samla avtale for både kommune – og regionalreform før februar er omme.

– Alle fire partia er framleis i samtalar. Vi har gode og konstruktive møte, men vi er ikkje i mål enno, skriv Frps forhandlar og leiar i Stortingets kommunalkomité Helge André Njåstad i ei tekstmelding.

– Truar med regionreform

KrFs motvilje mot å bruke tvang for å slå saman kommunar er hovudutfordringa i forhandlingane. Både i stortingsgruppa og blant ordførarane til partiet er synet svært splitta på spørsmålet om tvang. Dei tre andre borgarlege partia går derimot inn for tvang i enkelttilfelle. Etter det NRK erfarer skal partane konkret diskutere rundt ti tvangssamanslåingar.

Kommunane Søgne, Haram, Fet, Lindesnes, Hjelmeland, Evenes, Vikna, Leka, Spydeberg, Torsken og Berg er blant kommunane som kan bli tvangssamanslåtte, ifølgje TV-kanalen.

Ifølgje NRK kan Frp komme til å trekke støtta til ei regionreform, dersom KrF nektar å gå med på tvangssamanslåingar av kommunar. Både Frp og Høgre meiner eigentleg at to forvaltningsnivå – stat og kommune – er nok, men samarbeidspartia KrF og Venstre nektar å kvitte seg med fylkeskommunane. Kompromisset vart ein regionreform som har som mål å redusere dei 19 fylka til rundt ti regionar.

– Udemokratisk

Senterpartiet (Sp) er svært kritisk til forhandlingane som går føre seg.

– Då Høgre og Frp kom i regjering i 2013 vart det sagt at forhandlingar om politiske løysingar ville bli flytta frå lukka rom og inn i ein open dialog med Stortinget. Akkurat no sit Høgre, Frp, KrF og Venstre bak lukka dører ein eller anna stad og skal bestemme seg for kva kommunar og fylke som skal tvangssamanslåast. Dette er ikkje ein open og demokratisk prosess, seier Sps kommunalpolitiske talskvinne Heidi Greni til NTB.

Senterpartiet meiner at hemmelege forhandlingar går føre seg ikkje berre på Stortinget, men også med partifellar rundt om i landet.

– Regjeringa må avklare kva faglege kriterium dei fire partia arbeider etter når dei skal avgjere kven som skal slåast saman med tvang. Eller er det slik at tvangssamanslåingar skal avgjerast av politisk hestehandel, spør Greni.

Sp har gjort det klart at dei vil innvilge skilsmisse til eventuelle tvangssamanslåtte kommunar dersom dei kjem i regjering etter valet til hausten.

(©NPK)

Til toppen