FLATAR UT: Talet arbeidsledige i Indre Sogn har slutta å veksa.
FLATAR UT: Talet arbeidsledige i Indre Sogn har slutta å veksa. (Illustrasjonsfoto: Åse Neraas / Arkiv)

Berre i denne kommunen aukar framleis talet arbeidsledige

Den historiske veksten i arbeidsløysa ser ut til å ha flata ut, men ikkje alle tek del i den positive utviklinga.

Vestland: Etter ein historisk vekst i arbeidsløysa dei siste vekene, ser kurva no ut til å flata ut, skriv NAV Vestland i ei pressemelding tysdag.

I Indre Sogn er arbeidsløysa på 8,8 prosent, eller 1239 personar. Det er 49 færre enn for to veker sidan. Likevel, før koronakrisa låg arbeidsløysa i dei seks kommunane på mellom 1 og 1,6 prosent. Nedst i saka kan du sjå ein tabell over utviklinga.

Aurland er framleis kommunen i fylket der det er høgast arbeidsløyse med 21,4 prosent. Her voks talet heilt ledige frå 184 til 211 dei siste to vekene. I dei andre kommunane i Indre Sogn er det ein svak nedgang.

Av dei over 33 000 heilt ledige i Vestland fylke, finn me flest innan reiseliv og transport (6103 personar), butikk- og salsarbeid (4976) og serviceyrke (4761), medan det er færrast ledige innan jordbruk, skogbruk og fiske (231), akademiske yrke (328) og blant meklarar og konsulentar (707).

Heilt ledige i Indre Sogn:

Kommune Tal 07.04 Tal 21.04 Prosent 07.04 Prosent 21.04
Aurland 184 211 18,7 21,4
Sogndal 572 534 8,8 8,2
Årdal 192 191 7,2 7,1
Luster 191 179 6,9 6,5
Lærdal 79 59 6,9 5,1
Vik 70 65 5,1 4,7
Totalt/snitt 1288 1239 8,9 8,8
Til toppen