GLADMELDING: Frå venstre: Jon Håkon Odd, viseinstituttleiar Dagrun Kyrkjebø, rådgivar Bente Kjørstad Walaker, instituttleiar Georg Førland, Jan Geir Solheim, og Arild Ingar Lægreid.
GLADMELDING: Frå venstre: Jon Håkon Odd, viseinstituttleiar Dagrun Kyrkjebø, rådgivar Bente Kjørstad Walaker, instituttleiar Georg Førland, Jan Geir Solheim, og Arild Ingar Lægreid. (Foto: Pressefoto)

Denne gjengen er samde om å etablera utdanning for sjukepleiarar i Sogn

Kan løysa problemet kommunane har med å få tak i nok folk til eldreomsorga.

Sogndal: Høgskulen, Helse Førde og helsegruppa i regionrådet vart fredag samde om å starta opp ei sjukepleiar-utdanning i Sogn. Studia vil gå over fire år og vil bestå av samlingar og praksis på sjukehuset i Lærdal og i kommunane.

–  Kommunane har allereie i dag ei utfordring med å tilsetta nok sjukepleiarar, seier Jan Geir Solheim, ordførar i Lærdal og leiar i Sogn regionråd. 

Siste hinder

Inntil 20 sjukepleiarar vil bli utdanna kvart år, og studentane vil få ein bachelor når dei er ferdige. Høgskulen på Vestlandet er ansvarleg for utdanninga.

– Kommunane våre treng fleire varme hender og kloke hovud i omsorga i tida som kjem. Kampen om arbeidstakarane gjer at me må tenka nytt for å sikra at me kan tilby innbyggjarane våre dei tenestene dei fortener seier ordførar Arild Ingar Lægreid i Årdal.

Det er venta at utdanningsløpet startar opp hausten 2021.

– Jobben no er å forsera dei hindra som ligg i vegen for å etablera denne utdanninga så fort som råd, seier Solheim.

– At stadig fleire vert eldre og at me er i stand til å behandla meir komplekse og samansette diagnosar gjer at kommunane må rusta seg for framtida, seier leikangerordførar Jon Håkon Odd.

Til toppen