LÅGAST SJUKEFRÅVÆR: I Aurland kommune er sjukefråværet lågast i Sogn og Fjordane.
LÅGAST SJUKEFRÅVÆR: I Aurland kommune er sjukefråværet lågast i Sogn og Fjordane. (Bilde: Flickr/Eric Salard)

Denne kommunen har det lågaste sjukefråværet i fylket

Ferske tal frå NAV syner at Aurland er kommunen med det lågaste sjukefråværet i Sogn og Fjordane. Sjekk din kommune.

Aurland: Det legemelde sjukefråværet i Sogn og Fjordane var 4,7 prosent i 2. kvartal 2017, det same som i 2. kvartal i fjor. 

Saman med Rogaland, har Sogn og Fjordane nest lågast sjukefråvær i landet. Berre Oslo med 4,2 prosent er lågare.

– Sogn og Fjordane har ei eldre befolkning enn landsgjennomsnittet, og eldre arbeidstakarar har høgare sjukefråvær enn yngre. På denne bakgrunnen er det svært positivt at sjukefråværet i Sogn og Fjordane er såpass lågt, seier direktør for NAV Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes.

Aukar mest i Leikanger

Ser ein på tala kommune for kommune, syner tala at Aurland har det lågaste sjukefråværet i fylket og ligg på 3,1 prosent.

Samstundes er det ein annan sognekommune, Leikanger, som har den største auken i sjukefråværet, og som også toppar statistikken saman med Askvoll. I andre kvartal var sjukefråværet her på 5,8 prosent.

Sjukefråværet er høgst innan helse- og sosialtenester med 6,7 prosent. Deretter følgjer forretningsmessig tenesteyting med 6,1 prosent og bergverksdrift og utvinning av olje og naturgass med 6,0.

Helse- og sosialtenester har ein auke på 2,3 prosent frå 2. kvartal i fjor, mens industri har ein reduksjon på 2,9 prosent.

Legemeldt sjukefråvær i kommunen i Indre Sogn

Kommune % 2. kvartal 2016 % 2. kvartal 2017
Leikanger 4,0 5,8
Sogndal 4,3 4,0
Aurland 3,2 3,1
Lærdal 4,7 5,1
Årdal 4,0 3,8
Luster 3,9 4,9
Til toppen