Arbeiderpartiet gjorde det ikkje like bra og mista representantar, medan Senterpartiet og Raudt fekk inn ein til kvar.
Arbeiderpartiet gjorde det ikkje like bra og mista representantar, medan Senterpartiet og Raudt fekk inn ein til kvar. (Foto: Norsk Hydro)

Desse skal styre i Høyanger framover

Lista over det nye kommunestyret i Høyanger er klar. Sjå kven det er som skal styre dei neste fire åra.

Høyanger: Slik vert lista over kommunestyret i Høyanger kommune:

Arbeiderpartiet - 9 mandat:
1. Petter Sortland
2. Kristin Sagerøy Råsberg
3. Frode Merkesvik
4. Torill Bjørkum
5. Bettina Varden
6. Birgitta Hagen Kyrkjebø
7. Aasa Grønvold
8. Hege Rusti
9. Tage Grønvold

Senterpartiet - 6 mandat: 
1. Geir Helge Østerbø
2. Eirin Borlaug
3. Leif Arne Fureli
4. Hallbjørg Eidhamar
5. Øyvind Rømo
6. Kristin Myren

Raudt - 3 mandat:
1. Einar Ove Rysjedal
2. Ingunn Kandal
3. Randi Aven

Høgre - 2 mandat: 
1. Monika Sunde Tjønnås
2.Hroar Holm Carlsen

Sosialistisk Venstreparti - 1 mandat:
1.Tanja Strandheim

Gjekk nedover for AP

Arbeiderpartiet får 41,1 % og går ned 7,4 prosentpoeng i frå forrige kommuneval, og får 2 mindre representantar i kommunestyret. Senterpartiet og Raudt har gått opp, og får begge ein representant meir.

Tysdag 1. oktober er det konstituerande møte i det nye kommunestyret, der formannskap, ordførar og varaordførar vert valde, skriv kommunen på heimesidene.

Til toppen