Skjermdump frå Statens vegvesen på Sognefjellet i retning Lom.
Skjermdump frå Statens vegvesen på Sognefjellet i retning Lom.

Desse vegane er stengt i Sogn

Asfaltering, vegarbeid, eller uvêr. Slik er situasjonen for vegane i Indre og Ytre Sogn.

Ytre Sogn

Fv 57 Ferjestrekninga Leirvåg-Sløvåg
På strekninga Sløvåg (Hordaland grense) - Rutledal
Fergesambandet er innstilt på grunn av uvêr.
 
Fv 8 Åkre, på strekningen Oppedal - Hest
Stengt på grunn av fare for ras. Blir ikkje opna i dag. Omkøyring via Fv92, Stordalen.
 
Ev 39 Ferjestrekningen Oppedal-Lavik
På strekninga Bergen (Nygårdstangen) - Førde. Ferjesambandet har redusert kapasitet grunna spesialtransport. Dette gjeld 15. september kl 19.29 - 16. september kl 09.50.
 
Fv 55 Tussviktunnelen
På strekninga Vadheim - Dragsvik
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Dette i periodane mandag til torsdag fra 09.00 til 18.00. Dette gjeld 16. september kl 9. - 26. september kl 18.00

Fv 55 Vadheimtunnelen, på strekningen Vadheim - Dragsvik
Frå 9. september til 1. november gjeld dette:
Mellom kl 06.00 og 18.00 mandag - fredag kan det blir stengt i periodar på inntil 45 minuttar. Inntil 15 minuttar venting i tida 06.00 - 08.30, og 15.00 - 16.30. Dette grunna vedlikehaldsarbeid.
 
Mellom klokka 18.00 og 06.00 mandag - fredag og søndag frå 18.00 - 06.00 (neste dag) kan det bli stengt i periodar på inntil fire timar. Dette grunna vegarbeid. 
Utrykningskøretøy og rutegåande trafikk kan passere. 
Kolonnetider frå Vadheim: 18.30, 19.00, 19.35, 20.00, 20.45, 21.10, 21.50, 22.25, 00.35, 04.00, 05.10.
Kolonnetider frå Hovden: 18.40, 19.30, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 00.25, 04.10, 05.15.
 

Indre Sogn

Fv 243 Nyheim - Lærdal
Vegen er stengt grunna uvêr. Den var steng 15. september kl 14.03, og blir det inntil vidare.
 
Fv 55 Sognefjellet
Stengt grunna uvêr. Stengt frå 15. september og inntil vidare.
 
Fv 92 Arnafjord kyrkje - Framfjorden
Forbindelsesveg, på strekningen Nese - Arnafjord
Stengt på grunn av fare for ras og blir ikkje opna i dag. Den vart stengt 15. september kl 11.20, og blir stengt inntil vidare.
 
Fv 92 Vikøyri - Framfjorden
På strekningen Nese - Vikøyri
Stengt på grunn av fare for ras og blir ikkje opna i dag. Den var stengt 15. september klokka 11.21, og blir stengt inntil vidare. 
 
Fv 92 Nese - Vikøyri
På strekningen Nese - Vikøyri
Vegen kan bli stengt i perioder på inntil to timar grunna vegarbeid. Dette gjeld mandag til torsdag fra 07.30 til 19.00. Utrykningskøyretøy og rutegåande trafikk kan passere. Arbeidsplass: Eikjestrondi. Open for gjennomkøyring kl.10.00, 12.00, 14.00, 16.00, og 18.00

Dette gjeld frå 16. september kl 7.30 - 19. september kl.19.00

 
Fv 55 Dragsvik - Balestrand
På strekningen Vadheim - Dragsvik
Der kan det bli stengd i periodar på opptil to timar grunna asfaltarbeid i periodane mandag -torsdag frå kl 21.00 - 06.00 (neste dag). Utrykningskøyretøy kan passere.
Dette gjeld frå 16. september kl 21. - 20.september kl 06.00
 
Fv 331 Sørheim
På strekningen Urnes - Skjolden
Der kan det bli stengd i periodar på opptil 3 timar grunna vegarbeid. Dette i periodane mandag - fredag frå klokka 08.00 - 16.00. Utrykningskøyretøy og rutegående trafikk kan passere. Open for gjennomkjøring kl.10.00, 13.00 og 16.00.
Dette gjeld frå 16.september kl 8.00 - 20.september kl 16.00
 
Same strekninga vert også steng i periodane Søndag og mandag - torsdag frå kl 20.00 - 05.00 (neste dag). Utrykningskøyretøy kan passere. Open for gjennomkøyring kl.22.45 - 23.00
Dette gjeld frå 15.september kl 20.00 - 20.september kl 05.00
 
Fv 53 Årdal - Holsbruvatnet bom
På strekningen Årdal - Tyinosen (Oppland grense)
Vegen kan bli stengt i periodar på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid. Dette i periodane mandag til fredag frå 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 11:30, fra 11:45 til 13:15, fra 13:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00. Rutegåande trafikk kan passere.

Dette gjeld frå 16.september kl 07.00 - 31.oktober kl 19.00

Fv 53 Naustbukttunnelen
På strekningen Fodnes - Årdal
Vegen kan bli stengt i periodar på inntil 20 minuttar grunna vegarbeid. Utrykningskøyretøy og rutegåande trafikk kan passere.
Dette gjeld 17.september 08.00 - 19.00
 
Fv 53 Finnsåstunnelen - Kolnostunnelen
På strekningen Fodnes - Årdal
Vegen kan bli stengt i periodar på inntil 20 minuttar grunna vedlikeholdsarbeid. Utrykningskøyretøy og rutegåande trafikk kan passere. Dette gjeld 16.september kl 8.00-19.00
 
Ev 16 Gudvangatunnelen - Flenjatunnelen
På strekningen Voss - Lærdal
Vegen kan bli stengt i periodar på inntil 90 minuttar grunna vegarbeid. Dette i periodane mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Rutegående trafikk kan passere.
Kolonnetider fra Flåm, kl.22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45
Fra Gudvangen kl.23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30.
Dette gjeld frå 5.august - 1.oktober
 
Rv 55 Fardal - Bondeviki
På strekningen Hella - Sogndal
Vegen kan bli stengt i periodar på inntil 10 minuttar grunna asfaltarbeid. Dette gjeld 16.september kl 15.00 -17.00
 
Rv 55 Stedjebergtunnelen - Fatlatunnelen
På strekningen Hella - Sogndal
Vegen kan bli stengt i periodar på inntil 30 minuttar grunna vegarbeid. Dette i periodane mandag og tirsdag frå 18:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskøyretøy kan passere. Dette gjeld 16.september kl 18- 18.september kl 06
 

Henta frå vegvesen.no.

 
 
 
 
 
Til toppen