Desse vegane er stengte
(Foto: Geir Helge Østerbø)

Desse vegane er stengte

Porten.no oppdaterer kontinuerleg. 

Sogn: Ei rekkje vegar er stengte som følgje av uvêret onsdag.

Fylkesveg 5625 Volda, Aurland: Stengt grunna jordras. Også vegen til Bakka er stengt. Ny vurdering klokka 12:00 torsdag. 

I Luster er vegen mellom Skjolden og Urnes, og til Veitastrond stengde på grunn av rasfare. Årsaka er store nedbørsmengder.

I Vik er vegen mellom Arnafjorden og Vikøyri stengd.

Fylkesveg 5586 i Høyanger: Vegstrekninga mellom Ikjefjordbrua og Hest er stengt grunna ras. 

Til toppen